Mina riksdagsmotioner

Sedan 2006 har jag skrivit över tvåhundra motioner till riksdagen om allt från bättre företagsvillkor och landsbygdsfrågor till jakt och utbyggnad av E20 till motorväg genom Skaraborg.

Mina motioner finns att läsa i listan nedan och på riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/?sort=datum&sortorder=desc&a=s&sdb=dokument&p=1&facets=1&sok=sten+bergheden&tempbet=&motkat=&rm=&parti=m&doktyp=mot&subtyp=&datum=&from=&tom=&debattdagfrom=&debattdagtom=&org=&nr=&bet=&talare=

Lista på motioner:

2013-14

Lokala poliser och bekämpning av trafikbrott

Restaureringen av Hornborgasjön

Inför testområden för gårdsförsäljning i Skåne, Skaraborg och på Öland

Framtidens gröna näringar

Travsportens framtid

Sänkt dieselskatt för lantbruket och skogsbruket

Premiera företag som sköter sig genom mindre kontroller och lägre avgifter

Dispenser av avgifter och tillstånd vid uppstart av företag

Främja forskning och utveckling kring framtidens klimatsmarta transportlösningar

Bättre villkor för turismen i Sverige

Kontinuerlig jämförelse av företagsvillkor

Svensk livsmedelsproduktion

Behoven av finansiering av skredsäkerhet i Götaälvdalen

Riskerna med stigande vattennivåer i Vänern och vattenflöden i Göta älv

Värna allemansrätten

Skaraborg som försöksregion för minskat strandskydd

Förkorta handläggningstiderna för vapenlicens och ge möjlighet till utökad vapengarderob

Ovälkommen telefonförsäljning

Det motorhistoriska kulturarvet

År 2015 som jakten, viltköttet och viltvårdens år

Bättre jaktmöjligheter på vildsvin, korp och björn

Utvärdering av energipolitiska mål

Enklare och billigare att ta körkort för unga

Höjd företagskompetens och minskat antal myndigheter i Sverige

Namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra

Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning och ombud

Ung Företagsamhet

Privata arbetsförmedlingar

Unga på arbetsmarknaden

Effektivisering av polisens arbete och organisation

Förändring av inkomsttaket för studenter

Insatser för att underlätta för nya och växande företag

Mikrobryggerier

Offentlig upphandling

 

 

2012-13

2012/13:K338 Höjd företagskompetens och minskat antal myndigheter i Sverige

2012/13:Sk264 Förbättra ungas möjligheter att ta körkort

2012/13:Sk263 Minskade kostnader och bättre möjligheter att växa för småföretag

2012/13:N236 Vägkrogars potential för turism och matlandet Sverige

2012/13:MJ271 Utvärdering av restaureringen av Hornborgasjön

2012/13:MJ270 Åtgärder för att främja landsbygdsföretagande

2012/13:Ju307 Nolltolerans mot droger i trafiken

2012/13:Fö217 Vattennivån och tappning av Vänern

2012/13:Sk244 Rättvisa villkor för svenska mikrobryggerier

2012/13:N214 Utvärdering av energipolitiska målNäringsutskottet

2012/13:N213 Kontinuerlig jämförelse av företagsvillkor

2012/13:N212 Ökad marknadsföring av Sverige som turistland

2012/13:MJ232 Livsmedelsproduktion

2012/13:C216 Ovälkommen telefonförsäljning

2012/13:So255 Gårdsförsäljning

2012/13:Sf268 Högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader

2012/13:A298 Privata arbetsförmedlingar

2012/13:Sk222 Avdragsrätt för körkortskostnader

2012/13:Sk221 Utvidgat ROT-avdrag

2012/13:Sk220 Sänkt och enhetlig turistmoms

2012/13:N235 Turismutveckling i Skaraborg

2012/13:K386 Valkretsnamnet Skaraborg

2012/13:Ju233 Effektivisering av polisens arbete, organisation och utbildning

2012/13:Fö218 Lån och hyra av försvarets mark för idrotts- och motorevenemang

2012/13:Fi209 Offentlig upphandling

2012/13:Sk262 Skattesubvention för forskning och utveckling kring miljöbilar och framtidens klimatsmarta transportlösningar

2012/13:N211 Insatser för att underlätta för nya och växande företag

2012/13:Ub306 Ung Företagsamhet

2012/13:MJ233 Utökad jakt på vildsvin, korp och björn

2012/13:Ju300 Beslagtagande av fordon som använts vid brott

2012/13:Ju280 Kortare handläggningstider för vapenlicens och utökad vapengarderob för erfarna jägare

2012/13:C261 Bussbranschens konkurrensvillkor

2012/13:N252 Serviceföretagande i glesbygd  

 

2011-2012

Motion 2011/12:C228 Tillstånd att bygga i störningsbelastade miljöer

Motion 2011/12:Fi212 Offentlig upphandling av livsmedel

Motion 2011/12:Fi228 Fler företag i offentlig upphandling

Motion 2011/12:Ju232 Externa experter som utbildas till poliser

Motion 2011/12:Ju233 Utökad vapengarderob för erfarna jägare

Motion 2011/12:Ju270 Nolltolerans mot drograttfylla

Motion 2011/12:K256 Myndighetsutövning, ärendebehandling och kompetenshöjning

Motion 2011/12:K351 Kortare handläggningstider för företag

Motion 2011/12:K352 Valkretsnamnet Skaraborg

Motion 2011/12:MJ237 Ökad produktion av närproducerade livsmedel

Motion 2011/12:MJ239 Förbättrad bekämpning av skadedjur i skogsbruket

Motion 2011/12:MJ240 Vildsvinsprodukter och jakt på vildsvin

Motion 2011/12:MJ465 Matlandet Skaraborg – jordbruks- och livsmedelsproduktion

Motion 2011/12:N219 Samordning av tillstånd som företag behöver söka och bättre koordinering av olika landsbygdsstöd

Motion 2011/12:N246 En lots för nya företagare

Motion 2011/12:N247 Beivrande av metallstölder

Motion 2011/12:N248 Underlätta för bensinmackar och lanthandlar på landsbygden

Motion 2011/12:N249 Serviceföretagande i glesbygd

Motion 2011/12:N375 Turism i Skaraborg

Motion 2011/12:N396 It och nya och växande företag

Motion 2011/12:Sk239 Enhetlig och lägre turistmoms

Motion 2011/12:Sk240 Ung Företagsamhet

Motion 2011/12:Sk242 Körkortsutbildning

Motion 2011/12:Sk243 Översyn av energi- och drivmedelsskatternas påverkan på svenskt lantbruk och annan näringsverksamhet

Motion 2011/12:Sk357 Ung Företagsamhet

Motion 2011/12:Sk387 Insatser för fler och växande företag

Motion 2011/12:So274 Framväxten av mindre bryggerier i Sverige

Motion 2011/12:Ub241 Entreprenörskap och privatekonomi i skolan samt utbildningar inom livsmedelsproduktion till Skaraborg

Motion 2011/12:Ub242 Utbildningssatsningar i Skaraborg

Motion 2011/12:U282 Nordiska rådet

2010-2011

Motion 2010/11:A244: Stöd för start av näringsverksamhet

Motion 2010/11:A384 Lönebidrag under pågående anställning

Motion 2010/11:C223 Bygglov i störningsbelastade miljöer

Motion 2010/11:Fi267 Offentlig upphandling

Motion 2010/11:Fö213 Vattennivån i Vänern

Motion 2010/11:Fö223 SOS-sms för alla

Motion 2010/11:Fö245 Försvarsverksamhet till Skövde

Motion 2010/11:Ju228 Rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål

Motion 2010/11:Ju229 Elpistol inom polisen

Motion 2010/11:Ju247 Polisens ledningscentral

Motion 2010/11:Ju302 Civil olydnad

Motion 2010/11:Ju366 Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2010/11:Ju381 Utökad vapengarderob

Motion 2010/11:Kr267 Kulturstöd till motorhistoriskt kulturarv

Motion 2010/11:Kr317 Museijärnvägar

Motion 2010/11:K231 Kompetensbevis vid myndighetsutövning

Motion 2010/11:K232 Länsstyrelsernas ärendebehandling

Motion 2010/11:K262  Riksdagsledamöternas övernattningsbostäder

Motion 2010/11:K398 Valkretsnamnet Skaraborg

Motion 2010/11:K402 Myndighetsutövning, rådgivning och uppdragsarbete

Motion 2010/11:MJ238 Jakt på vildsvin

Motion 2010/11:MJ239 Svensk mat

Motion 2010/11:MJ261 Strandskydd

Motion 2010/11:MJ407 Skadedjur i skogsbruket

Motion 2010/11:MJ408 Vildsvinsprodukter

Motion 2010/11:MJ409 Närproducerade livsmedel

Motion 2010/11:MJ440 Matlandet Skaraborg – jordbruks- och livsmedelsproduktion

Motion 2010/11:N235 Biogas

Motion 2010/11:N236 Luftledningar

Motion 2010/11:N255 Serviceföretagande på landsbygden

Motion 2010/11:N256 Servicenäringens kostnad för tillsyn

Motion 2010/11:N258 Minskade administrativa kostnader för serviceföretag på landsbygden

Motion 2010/11:N425 Turism i Skaraborg

Motion 2010/11:Sf366 Familjeplanering

Motion 2010/11:Sk219 Turistmoms

Motion 2010/11:Sk274 Ung Företagsamhet

Motion 2010/11:Sk318 Ung företagsamhet

Motion 2010/11:Sk415 Skattetvister

Motion 2010/11:Sk416 3:12-reglerna

Motion 2010/11:Sk417 Reseavdrag för landsbygdsbor

Motion 2010/11:Sk418 Rättvis badmoms

Motion 2010/11:Ub327 Distansutbildning i gymnasieskolan

Motion 2010/11:Ub446 Internetföretagande

Motion 2010/11:Ub452 Högskola för långsamt lärande

Motion 2010/11:Ub453 Privatekonomi i grundskolan

Motion 2010/11:Ub454 Utbildning i livsmedelsproduktion

Motion 2010/11:U311 Nordiska rådet

2009-2010

Motion 2009/10:C205 Bygglov i känsliga miljöer

Motion 2009/10:Fi209 Offentliga upphandlingar

Motion 2009/10:Fö201 Vattennivån i Vänern

Motion 2009/10:Fö245 Tandhygienister som egna företagare

Motion 2009/10:Ju203 Elpistol

Motion 2009/10:Ju204 Rättshjälp i tvist med myndighet

Motion 2009/10:Ju230 Polisens ledningscentral

Motion 2009/10:Ju411 Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2009/10:K206 Myndighetsutövning

Motion 2009/10:K237 Länsstyrelsens arbetssätt

Motion 2009/10:K324 Ledamöter och ersättningar

Motion 2009/10:K417 Skaraborg som valkretsnamn igen

Motion 2009/10:MJ204 Skadedjur i skogsbruket

Motion 2009/10:MJ213 Jakt på vildsvin

Motion 2009/10:MJ214 Dual fuel-drift

Motion 2009/10:MJ215 Svensk mat

Motion 2009/10:MJ225 Svenskt lantbruk

Motion 2009/10:N218 Luftledningar

Motion 2009/10:N224 Fler kvinnliga innovationsentreprenörer

Motion 2009/10:Sf204 Familjeplanering

Motion 2009/10:Sk216 Ung Företagsamhet

Motion 2009/10:Sk217 Kyrkans skattebefrielse

Motion 2009/10:Sk218 Skattetvister

Motion 2009/10:Sk253 3:12-reglerna

Motion 2009/10:Sk266 Reseavdrag för landsbygden

Motion 2009/10:Ub202 Utbildning i grundskolan

Motion 2009/10:Ub210 Högskola för särskilda behov

Motion 2009/10:Ub224 Utbildning i livsmedelsproduktion

Motion 2009/10:U268 Nordiska rådet

2008-2009

Motion 2008/09:C422 Högre ersättning för markintrång

Motion 2008/09:C423 Bygglov i känsliga miljöer

Motion 2008/09:C424 Byggregler i Europa

Motion 2008/09:Fi222 Kostnader för byråkrati

Motion 2008/09:Fö203 Vattennivån i Vänern

Motion 2008/09:Fö209 Kompensation vid stormskador

Motion 2008/09:Fö277 Tandhygienister som egna företagare

Motion 2008/09:Ju215 Rättshjälp i tvist med myndighet

Motion 2008/09:Ju216 Rättssäkerhet

Motion 2008/09:Ju429 Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2008/09:Ju431 Elpistol för poliser

Motion 2008/09:Ju452 Polishögskolan till Skövde

Motion 2008/09:Kr349 Tv-avgift

Motion 2008/09:K222 Antalet ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2008/09:K251 Länsstyrelsens tolkning av lagar

Motion 2008/09:K369 Skaraborg som valkretsnamn igen

Motion 2008/09:K372 Tidsbegränsning för ledamöter i riksdagen

Motion 2008/09:K373 Kvaliteten på myndighetsutövning

Motion 2008/09:MJ209 Strandskydd

Motion 2008/09:MJ210 Tvärvillkor för lantbrukare

Motion 2008/09:MJ211 Svart träda

Motion 2008/09:MJ221 Informationsskyldighet till markägare

Motion 2008/09:MJ222 Permitrin mot snytbaggen

Motion 2008/09:MJ223 Granbarkborren

Motion 2008/09:MJ224 Gårdstöd från EU

Motion 2008/09:MJ287 Fri jakt av varg, lo och björn

Motion 2008/09:MJ288 Mördarsniglar

Motion 2008/09:MJ289 Granbarksborren

Motion 2008/09:MJ290 Minskning av antalet vildsvin

Motion 2008/09:MJ452 Reservatsbildning

Motion 2008/09:N204 Produktion av kärnkraftsel

Motion 2008/09:N212 Skogsråvaror

Motion 2008/09:N258 Mindre elbolag

Motion 2008/09:N259 Elledningar i marken

Motion 2008/09:Sf213 Familjeplanering

Motion 2008/09:Sf351 Nyanlända flyktingar

Motion 2008/09:Sk218 Dieselskatten

Motion 2008/09:Sk220 Reseavdrag för landsbygden

Motion 2008/09:Sk250 Bensin- och dieselskatten

Motion 2008/09:Sk450 Ung företagsamhet

Motion 2008/09:Sk451 Deklarationer för företag

Motion 2008/09:So530 Oberoende granskningsmyndighet för vård och omsorg

Motion 2008/09:T266 Översyn av pumplagen

Motion 2008/09:Ub219 Utbildning i privatekonomi och juridik

Motion 2008/09:Ub233 Samhällsekonomi

Motion 2008/09:Ub234 Fysisk aktivitet i skolan

Motion 2008/09:Ub235 Högskola för långsamt lärande

Motion 2008/09:Ub292 Utbildning i att använda motorsåg

Motion 2008/09:Ub535 Livsmedelsutbildning i Skaraborg

2007-2008

Motion 2007/08:Fö218 Säkra avtappningen av Vänern

Motion 2007/08:Fö246 Ekonomisk kompensation efter stormskador

Motion 2007/08:Fö249 Räddningsskolan i Skövde

Motion 2007/08:Ju223 Indelningen i polisdistrikt

Motion 2007/08:Ju399 Rättshjälp i tvister med myndigheter

Motion 2007/08:Ju416 Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2007/08:K251 Antalet ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2007/08:MJ224 Utökad jakt på lodjur

Motion 2007/08:MJ237 Utbetalning av gårdsstöd från EU

Motion 2007/08:MJ238 Avskaffande av tvärvillkor för lantbrukare

Motion 2007/08:MJ263 Förändrade skyddsjaktsregler för vargjakt

Motion 2007/08:MJ265 Införande av Permitrin mot snytbaggen

Motion 2007/08:MJ266 Översyn av miljöbalken

Motion 2007/08:MJ267 Översyn av strandskyddet

Motion 2007/08:MJ278 Svart träda

Motion 2007/08:MJ372 Reservatsbildningar

Motion 2007/08:MJ378 Tjänstemän och allemansrätten

Motion 2007/08:MJ433 Skaraborgs jordbruks- och livsmedelsproduktion

Motion 2007/08:N228 Forskning och förädling av våra skogsråvaror

Motion 2007/08:N233 Stöd till entreprenörer och företag

Motion 2007/08:Sf273 Familjeplanering

Motion 2007/08:Sk255 Översyn av dieselskatten

Motion 2007/08:Sk348 Reseavdrag för landsbygden

Motion 2007/08:So480 Patientstyrd vård

Motion 2007/08:T222 Körkortsprov

Motion 2007/08:T255 Upprustning och effektivisering av Kinnekullebanan

Motion 2007/08:T269 Utbyggnad av Västra stambanan

Motion 2007/08:T469 E 20

Motion 2007/08:T470 E 20 som TEN-väg

Motion 2007/08:Ub237 Den fysiska aktiviteten i skolan

Motion 2007/08:Ub267 Högskola för långsamt lärande

Lämna ett svar