Sten skriver i NLT – Bättre villkor för serviceställen

En viktig aspekt för en levande landsbygd är god tillgänglighet till olika serviceställen. Under riksdagens motionsperiod har jag därför motionerat om bättre villkor för serviceföretagande på landsbygden. Det är av stor vikt inte minst då många lagar och regler utgår från storstadsperspektiv. Glädjande nog har alliansregeringen i dagarna beslutat att satsa ytterligare 20 miljoner per […]

Fortsatta satsningar på ökad trygghet

(Foto: sxc.hu) Sedan alliansregeringens tillträde 2006 har en historiskt stor satsning på rättsväsendet sjösatts. Större resurser till polis, åklagare, domstolar och kriminalvård har varit nödvändigt efter många års eftersatthet. Straffen för allvarliga våldsbrott har skärpts. I Västra Götaland har det tillkommit över 400 nya poliser, drygt 50 av dem i Skaraborg. Det har gett resultat, […]

Fler unga skaraborgare får jobb

(Foto: sxc.hu) Arbetsgivaravgiften för unga har halverats och starta eget-bidrag för ungdomar har införts. Därtill har flera tillfälliga satsningar för att stödja unga som står utanför arbetsmarknaden tillkommit i finanskrisens spår. Nu ser vi glädjande nog resultatet. Antalet unga arbetslösa i Skaraborg minskar kraftigt i jämförelse med för bara ett år sedan enligt Arbetsförmedlingens senaste […]