Underlätta företagandet i gröna näringar

Det finns en tydlig skillnad mellan höger och vänster i miljö- och jordbrukspolitiken. Regeringen använder skattebetalarnas pengar för att tillfredsställa Miljöpartiets önskemål om prestigeprojekt med ingen eller liten positiv effekt för Sveriges lant- och skogsbrukare. Bidrag och subventioner ska kompensera för högre skatter och produktionskostnader. Vi moderater vill i stället sänka kostnaderna och genomföra regelförenklingar […]

Pressmeddelande

Pressmeddelande   25 maj 2015  I torsdags ställde sig en majoritet av Trafikutskottet bakom en motion av Sten Bergheden (M) om att Sverige ska ha samma tolkning som Danmark när det gäller kör-och vilotiderna. Detta reserverade sig Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet emot. Moderaternas talesperson för yrkestrafiken Sten Bergheden kommenterar: Det är mycket glädjande att min motion […]