Var du än bor i landet måste du kunna få sjukvård i tid

Jag skriver tillsammans med Camilla Waltersson Grönvall, moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson, om hur vi vill korta vårdköerna och satsa på välfärd samtidigt som vi sänker skatten!

Om skatter hade garanterat god välfärd hade vi inte haft några välfärdsproblem idag. Men det har vi. Vårdköerna har fördubblats och köerna till BUP tredubblats sedan 2014. Alldeles uppenbart behöver något förändras, och svaret är inte högre skatter. Moderaterna går till val på en utvecklad och breddad kömiljard och på öronmärkta pengar till sjukvården. I Västra Götalandsregionen föreslår vi i vår vårbudget 2,9 nya miljarder till välfärden.

Antalet patienter som väntat längre än tre månader på operation har fördubblats sedan 2014. Det innebär att vi nu har bland Europas längsta vårdköer. Längst väntetider i vården har socialdemokratiskt styrda regioner och landsting. I Västra Götaland, där vi ärvde långa vårdköer från S-styret men nu har börjat vända trenden, har 66 procent av de patienter som sökt vård hos barn- och ungdomspsykiatrin fått en första bedömning eller en påbörjad utredning/behandling inom 30 dagar. Motsvarande siffra i exempelvis S-styrda Västerbotten är endast 37 procent. Att vi är på väg att vända trenden i Västra Götaland märks också på måluppfyllelsen vad gäller att få träffa en läkare i primärvården i rätt tid, där vi är nästan bäst i Sverige.

Ett av Socialdemokraternas vallöften inför valet 2014 var att alla cancerpatienter skulle få behandling inom fyra veckor från remiss. Synar man detta löfte kan man konstatera att det inte är i närheten av uppfyllt. Vad gäller exempelvis prostatacancer visar statistik från Nationella prostatacancerregistret att medianväntetiden i Sverige från remiss till behandling 2016 var 158 dagar för operation och 197 dagar för strålbehandling.

Det finns självklart också mycket som fungerar väldigt bra i sjukvården. Medarbetarna på landets alla sjukhus gör ett fantastiskt jobb varje dag med att ta hand om både patienter och oroliga anhöriga. I internationella jämförelser har Sverige dessutom en hälso- och sjukvård av mycket hög kvalitet.

Moderaterna vill återinföra och utveckla kömiljarden, som Alliansregeringen införde och som de rödgröna senare avskaffade. Den nya kömiljarden ska utökas till tre miljarder kronor och breddas till att också omfatta laboratorietester och röntgen. Kömiljarden ska dessutom ha ambitiösare tidsgränser och vara bättre samordnad.

Var du än bor i landet, på landsbygden eller i en större stad så måste du självklart få sjukvård i tid.

Väl på sjukhuset håller vården högklassig kvalitet men problemet är de långa köerna dit.

För att garantera vård i rätt tid behövs ett maktskifte den 9 september.