Så vill vi moderater förenkla livet på landsbygden

Jag skriver tillsammans med Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, i Medborgaren.
Läs artikeln här: https://medborgaren.se/moderaterna-vill-forenkla-livet-pa-landsbygden/

Att hela Sverige ska leva kan kännas som en nästintill uttjatad politisk paroll. Men den tål att upprepas när den rödgröna regeringen gång på gång misslyckas med att ta itu med utmaningarna på landsbygden. Moderaterna är övertygade om att det behövs en förändring här och nu, där politiken möjliggör för landsbygden att leva och växa av egen kraft.

Att regeringen står handfallen inför landsbygdsfrågorna blir tydligt i deras landsbygdproposition, som i princip enbart bara handlar om vackra ord och intentioner som skjuts på framtiden. Moderaterna är istället övertygade om att konkreta förändringar i form av regelförenklingar, sänkta skatter och mer frihet är A och O för en mer levande landsbygd. För att kunna konkurrera på samma villkor som storstäderna och omvärlden måste det vara så enkelt som möjligt att bo och verka på landsbygden.

Förenkla för företagen. De som verkar på landsbygden är i stor utsträckning egenföretagare och entreprenörer. De bidrar till hela Sveriges tillväxt. Därför måste politiken skapa goda förutsättningar för företag att växa, men också för nya idéer att kunna växa till företag. Många entreprenörer, framför allt på landsbygden, vittnar om administrativa bördor och långa handläggningstider. Vi föreslår förenklade myndighetskontakter och att myndigheter sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.

Sveriges vingårdar, ölbryggerier och destillerier har ökat lavinartat under de senaste åren. Många producenter bjuder gärna in besökare för att titta på produktionen. Det vore naturligt om möjligheten fanns att köpa gårdens egna produkter i samband med besöket. Tack vare Moderaterna och Alliansens hårda arbete, föreslår nu Riksdagen att gårdsförsäljning ska tillåtas. Detta kommer att betyda mycket för ökad turism till landsbygden och därmed bidra till fler jobb.

Konkurrenskraftigt lantbruk. Jämfört med resten av Europa är det mycket dyrt att producera livsmedel i Sverige. Konkurrenskraften för svenskt lantbruk måste stärkas. Det innefattar framför allt minskade kostnader och sänkta skatter, stärkt äganderätt och avskaffande av krångliga svenska särkrav. Idag importeras stora mängder mat, trots att det finns en stor potential för Sverige att öka livsmedelsproduktionen och på så vis både exportera mer och uppnå en högre självförsörjningsgrad av livsmedel.

Förenkla möjligheten att bygga i strandnära lägen. Skyddet för natur ska finnas kvar där det är som viktigast. Men Moderaterna vill reformera strandskyddet och i framtiden låta kommunerna peka ut vattendrag där strandskyddet faktiskt behövs. Idag gäller strandskyddet alla 36 000 mil kust som finns i Sverige, förutom de få platser där undantag medgetts. För oss är det en självklarhet att man ska kunna bygga på sin egen mark och kunna bo nära sjöar och vattendrag.

Det är dags för politiken att leverera mer än vackra ord om landsbygden. Det som behövs är sänkta skatter, minskat krångel och större möjligheter att ta vara på de tillgångar som hela Sverige har. För allt detta krävs konkreta förslag. Och en annan regering.