Landsbygden drabbas hårdast av inställda flighter

Den flygfientliga och landsbygdsfientliga regeringen har fått som de ville nu när flighter ställs in.

Landsbygden drabbas allra hårdast och Alliansen kräver nu svar från regeringen, för att mindre orter i Sveriges inland inte ska stå utan flygförbindelser! Där saknas vettiga alternativ till flyget och de riskerar att tappa sin kontakt med resten av Sverige.

Trafikutskottet har kallt infrastrukturminister Tomas Eneroth till utskottet. Regeringen måste ta sitt ansvar och lösa situationen!