Skriver i Lidköpingsnytt och Skaraborgsbygden om försvaret

Försvaret är en politisk fråga som ligger många skaraborgare varmt om hjärtat. Allt för länge har försvaret dessvärre försummats från politiskt håll. Försvarsförmågan måste nu stärkas givet det osäkra läget i vår omvärld. Därför vill Moderaterna satsa 18 miljarder kronor mer än regeringen på Försvarsmakten de närmaste tre åren.

Flygflottiljen F7 i Såtenäs utbildar samtliga piloter som ska flyga JAS 39 Gripen i tjänsten. Det är också en knytpunkt för Sveriges militära transportflyg. Samtidigt är Skaraborgs regemente, P4 i Skövde, ett stort regemente som har möjlighet att växa ytterligare. Detta är något att vara mycket stolt över i Skaraborg och något vi ska känna stor tacksamhet inför när läget i omvärlden blir allt skakigare.

I Östersjöområdet driver Ryssland på en militär upprustning och ser vi till den pågående aggressionen mot Ukraina kan vi konstatera att Ryssland inte räds att också använda sina militära medel mot grannländerna. Attacken med nervstridsmedel i Salisbury visar också på ökande användning av icke-traditionella verktyg så som cyberattacker och desinformation.

Utifrån det försämrade omvärldsläget anser Moderaterna att Sveriges försvar måste stärkas. Därutöver anser vi att Sverige ska bli medlemmar i Nato för att ytterligare öka landets säkerhet.

Nu i vår egen vårbudget presenterar vi hur vår satsning på försvaret kommer att se ut den närmaste treårsperioden. Den satsningen är helt i linje med Försvarsmaktens önskade budgetunderlag för 2019 och framåt till 2021. Efter 2021 vill Moderaterna fortsätta öka anslagen, något Försvarsmakten inte ens räknat med.

Moderaterna kommer att gradvis till 2021 höja försvarsanslaget upp till en nivå som ligger 10 miljarder kronor över dagens nivå. Det motsvarar 18 miljarder extra jämfört med regeringens linje. Det är dessutom bara ett första steg på vägen mot målet om att försvaret om tio år ska få kosta dubbelt så mycket som i dag.

Att nå en bred enighet om en långsiktig förstärkning av försvaret kommer vara en prioriterad fråga för Moderaterna i Försvarsberedningen. En stor satsning är viktig för att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga här och nu, men också för att lägga grunden för en mer långsiktig försvarspolitik och utbyggnad av försvaret på sikt.