Alliansen eniga om gårdsförsäljning

Den 12 april togs ett historiskt beslut i Socialutskottet. Allianspartierna enades om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin, och lägger nu fram ett gemensamt förslag.Jag är mycket glad att vi nu äntligen har hittat en gemensam lösning på denna fråga och det visar tydligt att arbetet till slut har gett resultat!

Här kan ni läsa mina kommentarer:
https://www.vastgotabladet.se/article/gardsforsaljning-gar-igenom/