Jag ställer minister till svars om säkerheten på landsbygden

Dieselstölder, maskinstölder eller inbrott i bostäder och fritidshus är tyvärr inte ovanligt på landsbygden. En ny undersökning från Landja Markanalys visar att var fjärde lantbrukare är orolig för att bli utsatt för brott. Att så få brott dessutom anmäls och klaras upp är oroväckande.
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, varnar också för nya typer av hot mot lantbrukare och djurägare i form av exempelvis hatkampanjer på sociala medier. Detta är något att ta på största allvar och som politiken måste agera emot. Lantbrukarna säkrar livsmedelsförsörjningen och utför ett oerhört viktigt arbete. Det viktiga yrkets framtid måste säkras.
Alldeles uppenbart behövs fler poliser, något Moderaterna sedan länge driver. Ingen del av landet ska stå utan ett grundläggande skydd från polisen. Vi lovar därför minst 25 000 poliser till 2025. Men det behövs också andra åtgärder. Därför har jag nu frågat justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vilka åtgärder regeringen vidtar för att säkerheten på landsbygden ska prioriteras lika högt som i städerna.

Här finns hela frågan, som ska besvaras senast den 18 april:
Var fjärde lantbrukare är orolig för att bli utsatt för brott, visar en ny undersökning från Landja markanalys. Samtidigt varnar bland andra Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, för att svenska lantbrukare allt oftare utsätts för hot och hat i sociala medier, på offentliga platser och i hemmet. Det kan röra sig om allt från hatkampanjer på sociala medier till attacker utförda av maskerade personer.
Förutom att vara ett hot mot enskilda personer är låg säkerhet på landsbygden också problematiskt eftersom det riskerar att påverka den svenska livsmedelsproduktionen. Det är viktigt att polisens resurser är fokuserade i hela landet och inte bara i våra storstäder.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:
Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerheten på landsbygden och för lantbrukarna ska prioriteras på samma sätt som i städerna?