Underlätta för att jaga mer vildsvin

Om detta skriver jag tillsammans med kommunalråd, oppositionsråd och förstanamn i flera tidningar runtom i Västsverige.

Läs hela artikeln här:

Den svenska vildsvinsstammen växer rekordsnabbt vilket innebär stora problem på landsbygden. Vi måste nu ta krafttag och göra vad vi kan för att begränsa och hålla vildsvinsstammen på en för alla rimlig nivå.

Vi moderater har länge velat underlätta för en ökad vildsvinsjakt och samtidigt förenkla hanteringen av vildsvinsköttet. Det är därför mycket välkommet att LRF och Svenska Jägareförbundet nu lämnat en hemställan till regeringen i frågan.

En ökad vildsvinsstam leder till stora konsekvenser för de drabbade på landsbygden. För lantbrukarna handlar det om sönderbökade åkrar, planteringar och minskade skördar. Det ökade antalet vildsvin leder också till fler vildsvinsolyckor i trafiken vilket gör att försäkringskostnaderna för fordon och även risken för personskador ökar. Förstörda trädgårdar, fotbollsplaner, golfbanor och kyrkogårdar är bara några av de ytterligare problemen som kommer med ett ökat antal vildsvin. Enligt beräkningar så har vi cirkaa 200 000 – 300 000 vildsvin i Sverige. För att fler jägare ska vilja jaga vildsvin är det viktigt att öka incitamenten till vildsvinsjakt, exempelvis genom att göra det enklare och mer lönsamt att sälja vildsvinsköttet.

Det är också viktigt att vi inte överutfodrar och därmed stimulerar vildsvinstammen så att den växer ytterligare. Här har jägare och markägare ett stort ansvar att gemensamt hitta en rimlig nivå för stödutfodringen och övrig utfodring. Jägarna och markägarna behöver ha en bra dialog på hur de tillsammans kan hålla vildsvinsstammen på en för alla rimlig nivå. Vi behöver då också se över och eventuellt underlätta för att kunna använda fler fällor, rörlig belysning, åtelkameror och annan teknisk utrustning.

Vi måste underlätta för jägarna sälja vildsvinskött. Svenska regler om att allt vildsvinskött som ska säljas vidare måste passera vilthanteringsanläggningar är krångliga och behöver förändras. Många har långt till närmsta anläggning och priset som anläggningarna betalar kan upplevas som för lågt för att skapa incitament för jakt. Här kan Tysklands modell användas som ett gott exempel. Moderaterna föreslår därför att jägare ska få sälja en mindre mängd av vildsvinskött direkt till privatpersoner, med enda krav att det är testat för trikiner på samma sätt som jägare redan gör då de ska konsumera köttet själva.

Vi moderater vill också att viltkött ska kunna användas mer i de offentliga köken på exempelvis våra skolor och äldreboenden. Det är bra och miljövänligt kött samtidigt som det skulle förenkla för ökad jakt. Moderaterna satsar därför i vår budget på att stimulera till ökad upphandling av viltkött till de offentliga köken.

Jägare borde också kunna sälja direkt till lokala näringsidkare och restauranger, under förutsättning att köttet är testat och kontrollerat. Dessa förslag skulle tillsammans underlätta försäljningen av vildsvinskött därmed öka incitamenten för jakt.