Jag kritiserar regeringens landsbygdsproposition

I förra veckan presenterade regeringen sin landsbygdsproposition. Här är några av mina tankar, som också går att läsa i Dagens ETC från 24/4:

Vad saknas?

Efter flera års arbete presenterar regeringen nu en proposition som är anmärkningsvärt svepande och generell. Det enda som är uppe för riksdagsbeslut är ett generellt mål. Vi måste se över propositionen ytterligare, men av det vi har sett hittills är det uppenbart att det saknas konkreta förslag som kommer att förbättra för de som bor och arbetar på landsbygden på riktigt. Efter att ha infört högre bensin- och dieselskatter och nu senast föreslagit ytterligare skatter på avstånd i form av kilometerskatt på lastbilar kan propositionen närmast beskrivas som konstgjord andning för de företagare och människor som verkar och bor på landsbygden.

Vad är bra?

Det är bra att regeringen vill satsa på företagande och näringsliv. Tyvärr blir regeringens satsning inte trovärdig när Socialdemokraterna och Miljöpartiet samtidigt höjt skatterna på jobb och tillväxt med 40 miljarder den här mandatperioden.

Vilka satsningar vill Moderaterna göra på landsbygden om vi vinner valet?

Det måste löna sig mer att driva företag även på landsbygden. För att detta ska vara möjligt måste skatter sänkas och byråkratin minskas. Något av det viktigaste för en levande landsbygd är just att stärka konkurrenskraften för de gröna näringarna och företagen. Moderaterna vill stärka äganderätten och se till så att varje markägare verkligen kan bruka sina marker. Företagare och markägare måste få mer långsiktiga spelregler och kunna bestämma mer över sina egna näringar.

Vi vill på ett bättre sätt ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som finns på landsbygden, genom att exempelvis tillåta gårdsförsäljning och reformera strandskyddet. Fler ska kunna bygga och bo utmed våra vatten. Det skapar jobb och tillväxt på landsbygden.

Vi satsar också sex miljarder mer än regeringen på vägunderhåll eftersom vi inser att transporterna måste fungera för de boende, företagen och jobben på landsbygden under hela året. Bra vägar är helt avgörande för en levande landsbygd.