Vikten av att välja svensk mat på julbordet

Skaraborg är en av landets stora lantbruksområde och mycket av den mat som äts under julen kommer från Skaraborg.

Idag är svensk matproduktion alldeles för låg och vi är heller inte självförsörjande på mat, många produkter importeras därför från länder med lägre krav och högre användning av antibiotika. Genom att köpa svenskproducerad mat kan du som konsument gynna den inhemska matproduktion och samtidigt bidra till att stärka den svenska landsbygden. Svensk mat och svenska köttbullar borde ligga på fler tallrikar i jul, det ger en levande landsbygd och skapar arbeten och välfärd i hela landet.

Matproduktion och landsbygd är nära sammankopplade – ett konkurrenskraftigt lantbruk ökar den svenska matproduktionen och bidrar till en levande landsbygd. Om mer mat kan produceras i Sverige innebär det att fler kan äta mat som är producerad på ett bra sätt med minimalt med antibiotika och kemikalier. För att kunna öka produktionen krävs att våra lantbruksföretag kan öka sin lönsamhet, göra nya investeringar samt att arbetet med att få en ökad export av svensk mat intensifieras. Vi moderater vill därför stärka den svenska livsmedelsproduktionen genom sänkta skatter, minskad regelbörda och ökad livsmedelsforskning.

Det är en gammal sanning att du får det du betalar för, och det gäller i allra högsta grad även mat. Svenskt lantbruk är ett av de renaste och mest hållbara i världen och vi har en av EU:s lägsta antibiotikaanvändning när det gäller djur. Det har sedan länge varit förbjudet i Sverige att ge djuren rutinmässig antibiotika. När du köper en svensk skinka vet du att den har blivit producerad under bra förhållanden och att användandet av antibiotika har varit minimalt. I Danmark är exempelvis antibiotikaanvändningen tre gånger så hög. Den låga användningen som vi har i landet minimerar risken för antibiotikaresistens och spridning av farliga sjukdomar.

Vi moderater vill stärka svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft och ge möjligheter för ökad produktion genom sänkta skatter, minskad regelbörda och ökad livsmedelsforskning. Det skulle vara bättre för miljön om en större andel av det kött och mejeriprodukter som konsumeras kom från svenska gårdar. Njut av god svensk julmat och för varje tugga du tar vet du också att det skapar jobb och tillväxt i Skaraborg och i resten av Sverige. God Jul!