För en moderatstyrd alliansregering

Under Moderaterna stämma fattade vi beslut om en rad reformer som kommer rusta Sverige för framtiden. Det handlar bland annat om decenniets största reformer för arbete och en fungerande rättsstat. Vi fattade även beslut om en rad reformer som skulle utveckla och förbättra situationen för landsbygden, äldre och skolelever i Skaraborg.

Vi har flera förslag för att utveckla landsbygden i Skaraborg. Det ska det nu bli enklare att driva livsmedelsföretag och jordbruk. Regelverket ska förenklas och förtydligas, och det ska bli mindre detaljstyrning. Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas och öl- och vinproducenter ska ges möjlighet att sälja sina produkter hemma på gården. Det ska även bli enklare för lanthandlare att bli ombud. Vårt förslag om att ta bort det generella strandskyddet innebär att man kan bygga mer utmed våra sjöar och vattendrag.

Moderaterna vill genomföra kunskapsreformer för hela grundskolan. Undervisningstiden ska utökas med en timme mer per dag samtidigt som läxhjälp och lovskola ska vara en skyldighet. Genom att stärka grundskolan rustar vi våra skaraborgska barn för att komma in på gymnasiet, vidare ut till högre utbildning och att man sen också når målet med att få ett arbete.

Vi satsar på pensionärerna med lägre skatter och trygghet samt välbefinnande inom äldreomsorgen. Enligt stämmobeslutet ska vi inom Moderaterna arbeta för att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Det är viktigt med trygghet och social samvaro. Vi vill även genomföra ett måltidslyft inom hela äldreomsorgen. Våra äldre ska kunna välja sin mat och omsorg.

Med mindre än ett år fram till valet står vi väl rustade för att genomföra ett starkt reformpaket för landsbygden, äldre och skolelever. Detta kommer stärka såväl Skaraborg som resten av Sverige. Nu arbetar vi framåt för en moderatstyrd alliansregering efter nästa val.

Sten Bergheden (M)
landsbygdspolisk talesperson
riksdagsledamot Skaraborg