Ta av de politiska skygglapparna!

Tyngre lastbilar stärker svensk konkurrenskraft samtidigt som de är bra för miljön. Moderaterna har länge drivit frågan om att det svenska vägnätet ska anpassas till tyngre lastbilar på upp till 74 ton. Tyngre fordon som kan ta större last innebär färre transporter med minskade utsläpp som följd, samtidigt som transportkostnaden reduceras. Fördelarna är många. Trots det kämpar regeringen emot. Hårda regleringar kring var lastbilarna får köra och uteblivna satsningar på vägnätet visar klart och tydligt att det är Miljöpartiet som bestämmer regeringens politik i den här frågan.

 

Tyngre fordon kräver bättre vägar. För att anpassa och förstärka vägnätet för de nya lastbilarna vill Moderaterna satsa 300 miljoner kronor per år under de kommande åtta åren.

Utan höjda anslag kommer det enligt Trafikverket att ta 25 år att få hela vägnätet anpassat för 74 ton. Det är ingen hemlighet för regeringen som trots detta inte satsar en krona. Enligt regeringens förslag ska tyngre lastbilar dessutom endast tillåtas köra där transporter med sjöfart eller järnväg inte är möjliga. Det omöjliggör ett funktionellt och väl sammanhängande vägnät för de tyngre lastbilarna vilket tar bort alla incitament för åkerier att satsa på nya fordon. Det är dåligt för svensk konkurrenskraft och det är dåligt för miljön.

 

Tyngre lastbilar kan effektivisera de tunga transporterna på väg. Framförallt skulle det gynna den svenska skogs- och malmindustrin som skulle kunna framföra längre och tyngre fordon som tar mer last till lägre kostnad och med mindre utsläpp. Exportindustrin är beroende av kostnadseffektiva transporter men så länge regeringen kämpar emot minskar svenska företags konkurrenskraft. Vårt grannland Finland tillåter redan lastbilar på 74 ton vilket har gett den finska skogsbranschen en konkurrensfördel gentemot den svenska.

 

Finland beslutade att tillåta tyngre fordon bruttovikt redan 2013, bland annat baserat på svensk forskning. Beslutet har haft en mycket positiv inverkan för den finska industrin och numera transporteras exempelvis 60 procent av det finska timret på tunga lastbilar. 2013 satt Miljöpartiets systerparti Gröna Förbundet i den finska regeringen vilket innebär att de var med och tog beslutet. Den gröna rörelsen i Finland har tagit av sig de politiska skygglappar som deras svenska regeringskollegor fortfarande bär. Ideologiskt motstånd mot allt som går på gummihjul har bytts ut mot en pragmatisk inställning som gynnar både konkurrenskraft och miljö samtidigt. Där har den svenska regeringen mycket att lära.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot i trafikutskottet

Skaraborg