Det är brist på trafikpoliser

 

 

Onsdagen den 30 augusti besökte Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) och Åsa Wackelin (M) Ohlssons åkeri och XR logistik i Skövde. Det är som politiker alltid viktigt att samtala med representanter för det lokala näringslivet för att hålla sig uppdaterad på vilka frågor som är aktuella. Det som togs upp under dagen var konkurrenssituationen, bristen på trafikpoliser och att det är för lätt att köra olagligt i Sverige.

 

Åkare och chaufförer som inte följer lagar och regler, där det förekommer svarta löner och trafikfarliga fordon riskerar att konkurrera ut de lagliga åkerierna. Åkerinäringen är en pressad bransch, ofta med låg lönsamhet, och risken är att vi förlorar arbetstillfällen om vi inte stärker svensk åkerinärings konkurrenskraft. Kostnaden att ta körkort för tung lastbil är också så hög att många som vill arbeta som chaufförer avstår på grund av ekonomiska skäl. Det är några av de problem som på sikt hotar hela den svenska åkerinäringen.

 

Båda mötena pekar på en tydlig bild av att polisen behöver mer resurser för att få bort den olagliga trafiken och att konkurrenskraften måste stärkas för svensk åkerinäring för att inte tappa jobb och skatteintäkter. Dessutom behövs en översyn av orimliga regler och böter för mindre avvikelser på kör- och vilotiderna. Med rätt förutsättningar kan åkerinäringen skapa många nya jobb i Skaraborg och i Sverige.

 

– Svensk åkerinäring har det tufft i konkurrensen och det är dags att regeringen öppnar ögonen och verkligen gör något åt situationen om vi inte ska förlora både jobb och företag i Sverige, säger Sten Bergheden (M) riksdagsledamot från Skaraborg och Trafikutskottet.