Besök på Thorells trafikskola i Falköping

Fredagen den 25 augusti besökte Sten Bergheden (M) tillsammans med förbundsordföranden för Sveriges Trafikskolors Riksförbund Berit Johansson Thorells trafikskola i Falköping för att diskutera lösningen på problemet. Orsaken till att ungdomar inte tar körkort är ofta rent ekonomisk. Att gå den långa vägen med teoristudier och övningskörning vid en trafikskola är en investering inför framtiden, men många kan tycka att kostnaden för att ta ett körkort är för hög. En allt större grupp väljer därför att försöka chansa och ta en genväg för att spara pengar och hoppar då över körskoleutbildningen men det resulterar ofta i att man istället missar uppkörningen.

 

Under 2016 gjordes 268 616 förarprov i Sverige och av dem var 140 000 underkända vilket innebär att över hälften av eleverna som körde upp inte uppfyllde kraven. Den höga siffran beror till stor del på att många väljer att chansa och kör upp direkt utan att ta körlektioner på någon körskola. Många omprov i kombination med en brist på behöriga uppkörningsledare i Skaraborg gör att en körskoleelev kan få vänta i upp till sex månader efter godkänt teoriprov på att köra upp. Situationen är mycket allvarlig. De långa väntetiderna gör den redan höga tröskeln för ungdomar in på arbetsmarknaden ännu högre.

 

Vid mötet diskuterades bland annat den höga momsen på körkortsutbildningar och möjligheten för ungdomar att finansiera utbildningen med CSN-lån samt regelverket runt uppkörning. Sverige behöver fler uppkörningsledare och fler uppkörningstider, men också få fler att verkligen gå en körskoleutbildning innan uppkörningen. Regelverket runt själva uppkörningen kan också behövas ses över för att minska uppkörningsköerna.

 

– Det är långa väntetider i hela Sverige men Skaraborg är ett område som tyvärr är extra hårt drabbat. För att kunna bo och arbeta i alla delar av landet är körkort och tillgång till bil en nödvändighet och då är ett halvårs väntetid inte acceptabelt. Jag kommer att ställa ansvariga ministrar och Trafikverket mot väggen och jag kommer inte att ge mig förrän jag har fått ett konkret svar på vilka åtgärder som planeras för att klara upp situationen, säger Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg.