Moderaterna besökte Falköpings Mejeri

Under tisdagen besökte Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden Falköpings Mejeri, som ägs gemensamt av 177 lantbrukare. Falköpings Mejeri tar fram mjölkprodukter av endast svensk råvara. Under besöket berättade vd:n Anders Segerström om verksamheten samt aktuella problem som pressade mjölkpriser och minskad konsumtion av svensk mjölk i Sverige.

– I Sverige konsumerar vi fler mejeriprodukter än vad vi producerar. Svensk mjölkproduktion är förstklassig. Vi i Sverige borde äta mer svenska mejeriprodukter och dricka svensk mjölk, kommenterade Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson.

Under besöket berättade Anders Segerström att de har fått exportförfrågningar från bland annat Kina, som är villiga att betala flerfaldigt högre pris för att få köpa den svenska mjölken från mejeriet. Eftersom mejeriprodukter är en färskvara är dock logistiken ett stort problem.

– Detta är ett stort problem som många svenska livsmedelsproducenter möter. Vi moderater vill främja en ökad livsmedelproduktion och export genom att göra det enklare för svenska livsmedelsföretag att exportera och marknadsföra sig i andra länder, säger Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson.

Även moderata lokalpolitikerna Ingrid Jarlsson, Lena Sjödahl och Håkan Arnesson deltog vid besöket.