Fler poliser till Skaraborg

Debatt  Sverige befinner sig i en krissituation, där otryggheten bland svenskarna ökar och Polisens utredningsresultat är de lägsta på 16 år. I kriminalstatistiken för Region Väst där Skaraborg ingår, ser vi att brott mot person, stöld och tillgreppsbrott står för över 50 procent av brotten (BRÅ, 2017). Det är oacceptabelt att brott riktade direkt mot oss Skaraborgare ska få fortsätta. Det krävs ett rejält omtag, där både rikspolischefen Dan Eliasson byts ut och fler poliser utbildas och anställs.

 

Vårt löfte från Moderaterna nationellt är att Sverige ska ha minst 25 000 poliser – senast år 2025. Dessa poliser ska placeras ut både i städerna och på landsbygden. Vi vill även skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal och höja polislönerna med 2 000 kronor i månaden. Poliserna i Skaraborg är viktiga för tryggheten, vilket även ska synas i lönekuvertet varje månad.

 

Regeringen har inte gjort någonting för att förbättra för poliserna i Sverige och satsningarna man gör först nu är otillräckliga. Polisbristen blir extra kännbar när poliser väljer att säga upp sig och byta jobb, när fler går i pension och många av polisskolornas platser står tomma. Om tryggheten ska öka är viktigt att vi får fler lokala poliser i Skaraborg som kan utreda både mindre och grövre brott. Vi behöver fler poliser som kan sitt område och jobbar mer lokalt för att klara upp vardagsbrotten. Med fler poliser i länet skulle vi även kunna ha bättre koll på trafiken och problemet med att olagliga transporter konkurrerar ut våra lagliga åkerier.

 

Nu när polisen planerar att lokalisera en polisutbildning till Västsverige är det viktigt att vi Skaraborgare arbetar för att polisen lokaliserar den nya polishögskolan till här i Skaraborg, i exempelvis Skövde eller Lidköping. Med en polisutbildning skulle vi få många nyexaminerade poliser som redan har kännedom om området. Det är någonting vi bör kämpa för.

 

Sverige behöver en polis som fungerar så att lag och ordning kan upprätthållas. Jag vill kämpa för fler poliser, ny polischef, ökad lokalkännedom, högre löner och en polishögskola i Skaraborg – för trygghet i hela Skaraborg.

 

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg