Ny Polisutbildning – förlägg den till Skövde

Straffet för våld och och trakasserier mot poliser och räddningspersonal är alldeles för lågt. Därför behöver straffskalan för dessa brott skärpas väsentligt. Brandmän, poliser eller ambulanspersonal som riskerar sina egna liv för att rädda andras ska inte behöva bli utsatta för våld och stenkastning. Vad har då regeringen gjort? Efter lång väntan tillsatte regeringen en utredning för att ge ett starkare straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner, men utredningen ska inte vara klar förrän i juni nästa år. Att inte regeringen tänker jobba snabbare än att ta så lång tid som 1,5 års utredningstid är helt oacceptabelt. Detta borde haft högre prioritet och det borde ha snabbutretts för att så snabbt som möjligt få på plats hårdare tag mot dessa samhällsförstörare.

 

För att en skärpt lagstiftning inte bara ska bli ett slag i luften måste vi ha fler poliser i alla delar av landet. Polisen är idag underdimensionerad och överarbetad vilket leder till att för få brott klaras upp. Moderaternas målsättning är att vi ska ha 25 000 poliser i Sverige 2025. Vi vill även att lönen ska höjas och vi vill göra satsningar för att vända trenden med att allt fler poliser slutar.

 

Det behövs därför fler platser på polisskolorna och det behövs fler polisskolor. Idag finns polisskolor i Stockholm, Umeå och Växjö. En ny skola planeras i Malmö. Utöver detta har man planer på en polisskola i Västsverige där en lämplig placering borde vara Skövde eller Lidköping i Skaraborg. Sverige måste ha fler polisutbildningsplatser, vi måste ha fler poliser, vi måste ha polislöner som gör att poliserna stannar kvar på sitt jobb och vi måste slutligen se till att de som angriper våra poliser eller räddningspersonal ska få kännbara straff.

 

Vi lägger förslag och är också beredda att genomföra dem. Att regeringen inte kan gå från ord till handling utan endast tillsätta nya utredningar duger inte.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg