Regeringens politik slår mot Sveriges lantbruk

Regeringen och Jordbruksverket har misslyckats med att se till att jordbruksstöden betalas ut i tid. Följden av detta är att många lantbrukare hotas av likviditetskris och tvingas belåna sin verksamhet. Det är katastrof att delar av EU-stödet från 2015 ännu inte betalats ut till svenska lantbrukare.

 

Situationen har nu blivit så allvarlig att LRF kommer att gå till domstol och driva att en lantbrukare i Östergötland ska få dröjsmålsränta för de 200 000 kronor från 2015 års stöd som ännu inte har betalats ut. Vi moderater delar LRF:s ståndpunkt att regeringen och Jordbruksverket har misskött hanteringen av EU:s jordbruksstöd. Man ska kunna lita på att myndigheterna sköter sitt arbete så effektivt som möjligt.

 

Låg lönsamhet och en hård internationell konkurrens, där ofta utländskt lantbruk gynnas av svenska särkrav, gör att svenska lantbrukare redan befinner sig i en svår situation. Att Jordbruksverksverket drar fötterna efter sig försvårar situationen. Sveriges lantbrukare måste få ut sina utlovade EU-pengar i tid. Gårdar runt om i landet riskerar att läggas ned.

 

Sverige har ett av världens mest rena och miljövänliga lantbruk. Det ska vi vara stolta över, men det har ett pris. Vi har kapacitet att producera enormt mycket mer mat i Sverige än vad vi gör i dag, men regeringen, Jordbruksverket, lagstiftningen, regelverk och skatter sätter käppar i hjulet. I stället för att försvåra för våra lantbrukare borde de arbeta för att stärka deras konkurrenskraft.

 

Jordbruket behöver inte ökade kostnader och försenade utbetalningar, utan snarare större frihet, långsiktighet och bättre konkurrensvillkor. För att säkerställa detta vill vi i Moderaterna bland annat sänka skatten för jordbruksdiesel för att stärka konkurrenskraften och värna svensk livsmedelsproduktion i hela landet. Moderaterna vill förenkla reglerna och göra dem mer likställda med övriga EU och därmed minska jordbrukets administrativa tidsåtgång och kostnader.

 

Vi vill även satsa på ökad livsmedelsexport och forskning inom livsmedelsområdet. I vår plan för ett starkare Sverige tas hela landets potential tillvara.

 

Sten Bergheden

Landsbygdspolitisk talesperson Moderaterna

Länk till debattartikeln på atl.nu hittar ni här.