(S) prat är dubbelmoral

Hellman (S) och Ezelius (S) slår på stora trumman och meddelar glatt att landets pensionärer nu minsann ska få sänkt skatt. De 200 kronor i månaden som det handlar om hyllas av debattörerna samtidigt som de spyr galla över Alliansen. Något Hellman och Ezelius däremot väljer att inte berätta är att skatten för pensionärer sänktes vid fem tillfällen under Alliansens åtta år, den senaste gången i januari 2014. Den sammanlagda sänkningen innebar 500 kronor mer i plånboken per månad för 99 procent av landets pensionärer, för 75 procent blev det 700 kronor. Totalt sänkte Alliansen skatten för pensionärer med 16 miljarder kronor, fyra gånger mer än vad regeringen åstadkommit. Debattörerna nämner heller inte att deras skattesänkning för många med råge äts upp av regeringens egen politik: höjd bensinskatt, höjd fordonsskatt, höjd TV-avgift och höjda hemtjänstavgifter.

 

Hur pensionerna utvecklas är beroende av hur många som arbetar. Att höja skatten på arbete, som regeringen gör, minskar incitamentet att arbeta vilket är direkt skadligt för Sveriges ekonomi och det drabbar i allra högsta grad våra pensionärer. Att ta ansvar för ett lands ekonomi handlar om mer än att i opposition högljutt kritisera motståndarens politik för att sedan tyst acceptera den.

 

Under åtta år kritiserade (S) Alliansen hårt för de fem jobbskatteavdragen som gav vanliga arbetstagare mer kvar i plånboken när skatten var betald. Under åtta år accepterade ni även alla jobbskatteavdrag och har vad jag vet inte lagt några förslag om att dra tillbaka det. Tycker ni att det är att vara trovärdiga? I min värld är det ett bra exempel på dubbelmoral.

 

Alliansens skattesänkningar innebar att genomsnittspensionären betalade 12 000 kronor mindre i skatt per år 2014 än 2006. Att (S) äntligen sänker skatten för pensionärer är bra. Det är en fortsättning på den politik som Alliansen drev under åtta år, samtidigt som (S) förnyar sin politik genom att faktiskt sänka en skatt.

 

Jag ser gärna att skatten sänks ytterligare för våra pensionärer. Det är fullt möjligt att öka skatteintäkterna till staten samtidigt som skatten på arbete och pensioner sänks. Men det förutsätter att

fler kommer i arbete, och att andra skatter och avgifter inte höjs. Här saknar (S) en trovärdig politik, och så länge de gör de saknar de trovärdighet när det gäller pensionärernas ekonomi.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg