Dag att skrota flygskatten

Regeringens förslag om en nationell flygskatt måste skrotas. Det är en dålig skatt med marginella klimateffekter. Däremot riskerar flygskatten att slå hårt mot jobb och företagande i hela landet. Det säger Moderaterna nej till. Remissvaren från berörda expertmyndigheter har varit tydligt, åtta av tio remissinstanser är kritiska till en flygskatt. Allt pekar på att en nationell skatt på flygresor är hämmande för tillväxten och tillgängligheten. Trots all kritik meddelade finansmarknadsminister Per Bolund att regeringen ändå tänker gå vidare med förslaget.

Regeringens skattehöjarpolitik saknar stöd i riksdagen. Kilometerskatten, bankskatten och flygskatten är fiaskon utan parlamentariskt stöd. Styrda av ideologiska skygglappar och dåliga direktiv har regeringens förslag fått möta den kalla verkligheten. En efter en har regeringen tagit avstånd från skatteförslagen. Nu är det bara flygskatten kvar.

Eftersom regeringens flygpolitik saknar stöd i riksdagen har en majoritet i trafikutskottet även skickat tillbaka regeringens flygstrategi. Den uppfyller inte flygets behov och saknar konkreta förslag utöver införandet av en flygskatt. En strategi för flyget måste presentera en seriös framtidsvision för flyget – inte vara ett dokument fyllt av luft. För flygplatser i Västsverige innebär flygskatten att idag fullt fungerande flyglinjer kan tvingas läggas ner eller flytta utomlands. Det blir i praktiken en export av koldioxidutsläpp utomlands samtidigt som tillgängligheten i Skaraborg och Västsverige försämras.

Moderaterna vill se internationella uppgörelser för att minska flygets klimatutsläpp. Flyget är ett globalt transportslag och bör därför regleras globalt. Inte via nationella särregler. Sverige behöver flyget. Det är nödvändigt för att binda ihop vårt land och för att människor ska kunna bo och arbeta i hela Sverige. Vi uppmanar därför regeringen att ta sitt förnuft till fånga och skrota planerna på en flygskatt i Sverige.

 

Sten Bergheden (M) Trafikutskottet

Riksdagsledamot Skaraborg

 

Jessica Rosencrantz (M) trafikpolitisk talesperson och vice ordförande trafikutskottet