Vi måste stärka den svenska åkerinäringen

Åkerinäringen i Sverige behöver inte nya skatter. Den behöver ordning och reda och en översyn av avgifter och skatter för att stärka konkurrenskraften. Vi behöver stoppa den utländska olagliga trafiken innan svenska åkerier slås ut och svenska chaufförer förlorar sina jobb. Trots det vill regeringen införa nya högre skatter som ytterligare skulle försämra konkurrenskraften för svensk åkerinäring och svenska företag. Förslaget om kilometerskatt, en straffavgift på 11 kronor per mil för lastbilar, drog regeringen tillbaka på grund av att det finns en majoritet i riksdagen som är emot. Tillbakadragandet är dock tillfälligt, regeringen vill fortfarande införa en lastbilskatt. De rödgröna har inte gjort något för att stärka svensk åkerinäring. Istället har de slösat bort en halv mandatperiod på en utredning om en ny lastbilskatt när de istället borde lagt tiden på att förbättra villkoren för svenska åkare.

 

Det finns ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen för svenska åkerier. Vi måste ha en trafikpolis och åklagare som kan bekämpa olaglig yrkestrafik på ett effektivt sätt. Idag är det ett nedprioriterat område, med för få poliser och åklagare, vilket gör att oseriösa åkare kan köra med olagliga fordon och förare som bryter mot lagar utan att riskera att åka fast.

 

Polisen måste få ett tydligare uppdrag och de resurser som behövs för att se till att lagar och regler efterlevs av alla som kör tung yrkestrafik på de svenska vägarna. Vi bör även införa ett krav på en GPS-mottagare eller en transponder i varje utländsk lastbil som kör in och ut ur Sverige. Med en digital övervakning av yrkestrafiken kan lagar och regler upprätthållas samtidigt som skatter och avgifter kan drivas in. Informationen från övervakningsutrustningen kan även användas för att lagföra brott mot cabotage och kombitrafik. Fokus måste ligga på att åtgärda det olagliga istället för att öka kostnaderna för de åkare som följer lagar och regler. Ingen åkare ska kunna lämna landet utan att ha gjort rätt för sig.

 

Alkobommar måste upp i alla våra gränshamnar och gränsstationer för att stoppa onyktra chaufförer att ta sig ut på våra vägar och riskera att orsaka stora trafikolyckor stort mänskligt lidande. Förutsättningarna och tekniken för att sätta upp alkobommar finns. Det som saknas är handlingskraft från regeringen.

 

Moderaterna har förslag som skapar förutsättningar för en stark svensk åkerinäring och ordning och reda på vägarna. Krav på transpondrar i lastbilar, översyn av skatter och avgifter, alkobommar och fler trafikpoliser och kontroller på våra vägar för att få bort den olagliga yrkestrafiken. Det skulle skapa fler jobb och tillväxt i Skaraborg och i Sverige.

 

Sten Bergheden (M)

Yrkestrafikansvarig trafikutskottet

Riksdagsledamot Skaraborg