Lantbruksbesök i Skaraborg

Riksdagspolitiker och kommunpolitiker från Moderaterna besökte tisdagen 7 februari lantbruksföretag i Skaratrakten.

I Skallmeja har familjen Berntson har byggt nya minkhallar med plats för 6 000 honor, bygget är en av landets två nybyggda minkhallar.

I Danmark föds det, enligt pressmeddelandet, upp runt 17 miljoner minkar per år, motsvarande siffra för Sverige är runt 1 miljon vilket visar att det finns en tillväxtpotential i branschen. Minknäringen är viktig eftersom slaktrester från slakterier efter tillredning återvinnas som föda till minkarna.

– Ett mycket intressant besök och där det tydligt framgick att minknäringen skulle kunna växa i Sverige och skapa fler jobb och tillväxt på landsbygden, säger  Sten Bergheden, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson.

Det andra besöket för dagen var på en ekologisk mjölkproduktion utanför Skara där Robert Albertsson precis byggt färdigt en ladugårdshall för 70 mjölkkor. Framtidstron var stor, men för att lantbrukare ska våga investera i sin verksamhet det är viktigt att beslut och regler är långsiktiga. Osäkerhet om vilka regler eller nya pålagor som ska gälla i framtiden gör att många låter bli att expandera verksamheten i den takt som vore möjligt.

– Lantbruket och vår matproduktion är idag hårt konkurrensutsatt och näringen måste ha långsiktiga och klara spelregler för att kunna utvecklas. Dessutom måste skatter sänkas för att öka konkurrenskraften och skapa jobb och tillväxt i Sverige. Båda besöken gav nya idéer och förslag på hur vi kan underlätta och förbättra villkoren för företagen på landsbygden, avslutar  Sten Bergheden.