Ge svensk åkerinäring en ärlig chans!

Svensk åkerinäring måste ha bra konkurrensvillkor, det ger jobb och tillväxt i Sverige. Men många i branschen börjar bli uppgivna på grund av den dåliga lönsamheten. Därför börjar några förespråka panikåtgärder som att gå ur EU, stänga gränserna för trafik eller själva överväga att börja köra på gränsen till olagligt.

Att gå ur EU skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser för ett så exportberoende land som Sverige. Det skulle hota många av våra svenska företag och riskera att de flyttar från Sverige. Däremot borde EU ägna sig mer åt rätt saker och sluta med sin byråkratiska klåfingrighet. Vi måste alla hjälpas åt att ta tag i åkerinäringens problem. Vi kan inte skylla på EU eller att ingen annan gör något. Vi måste gemensamt bestämma oss för vad vi kan göra och verkligen göra det, och dessutom är det mycket bråttom.

Sverige tappar stora skatteintäkter när utländska åkerier tar jobben både lagligt och olagligt, vilket måste åtgärdas.

Vi måste se över alla skatter, avgifter och byråkratin för de svenska åkerierna för att stärka konkurrenskraften. Vi kan utöka möjligheten att köra längre och tyngre lastbilar i Sverige för att ytterligare öka konkurrenskraften i de områden där detta är möjligt.

Men samtidigt som vi stärker den svenska åkerinäringens konkurrenskraft måste den olagliga trafiken och fusket bort. Vi kan omgående se till att ha fler och tillräckligt utbildade trafikpoliser på våra vägar. Gärna enligt det tyska BAG-systemet. Vi måste sätta upp alkobommarna i alla våra hamnar och därmed få bort en del av den onyktra trafiken, där kan vi också sedan utföra kontroller av körkort m.m. Åklagarna måste ha bättre kunskap och kompetens samt prioritera att utreda och straffa olaglig åkeriverksamhet. Det behövs också ett större samarbete mellan polis, åklagare, transportstyrelsen och skatteverket för att lösa problemen.

Med en GPS-puck i samtliga utländska lastbilar kan vi säkra att de betalar sina eurovinjettavgifter, trängselskatter och att de inte bryter mot cabotage- och kombireglerna. Dessutom kan GPS-pucken underlätta för att se om olagliga lastbilar varit inblandade i andra brott och stölder. Vi behöver se över kraven på gummiblandningen i vinterdäcken och eventuellt kräva snökedjor. Ett utökat beställaransvar är också nödvändigt för det minskar intresset av att beställa olagliga transporter.

Genomför vi dessa förslag som jag beskrivit ovan kommer vi inte bara få en mer laglig och säker lastbilstrafik, vi kommer också att få fler svenska jobb och ökade skatteintäkter. Höjda och nya lastbilskatter och en utflaggad åkerinäring är inte lösningen för en framtid där godstrafiken ökar.

Sveriges åkerier har rätt att kräva att samhället och politikerna tar bort den olagliga konkurrensen.

Allt detta som jag räknat upp är full möjligt att genomföra om bara fler politiker och partier i Sverige förstår att konkurrensvillkoren är avgörande för jobb och tillväxt inom svensk åkerinäring. Företagsamhet drabbas negativt av snedvridna konkurrensvillkor och för höga skatter. Svensk åkerinäring har goda möjligheter att skapa jobb och tillväxt men den måste ges en ärlig chans att kunna konkurrera.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg