Dags att ta kampen mot TBE på allvar

TBE är en allvarlig sjukdom som sprids av fästingar och ungefär en fästing av tusen bedöms vara TBE-smittad. Sjukdomen kan orsaka hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning för den drabbade. Vissa områden i landet är särskilt utsatta, Skaraborg är ett av dessa. Det finns dock en överhängande risk att högriskområdena blir fler och större. Den geografiska spridningen expanderar och sker kontinuerligt till nya områden i Sverige medan de gamla blir kvar. Jag föreslår därför att ett försöksprojekt genomförs i Skaraborg där alla som vill kan vaccinera sig avgiftsfritt, och därefter göra en utvärdering om TBE-vaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det skulle kunna leda till att minska antalet drabbade, minska lidandet och dessutom få ner kostnaderna för behandling och sjukskrivningar.

Resultat från Österrike, som är det enda landet i världen där TBE-vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, visar att det finns ett samband mellan vaccinering och minskning av TBE-fall. Där har antalet fall per år sjunkit från 700 till 100. Vi skulle kunna nå samma resultat i Sverige, men det förutsätter att vi tar sjukdomen på allvar och gör de satsningar som krävs för att minska antalet fall.

Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög, och risken finns att människor som lever i drabbade områden avstår från att vaccinera sig av ekonomiska skäl. Det riskerar dock att straffa sig. Av de runt 300 personer som årligen drabbas av TBE får majoriteten svåra komplikationer. En tredjedel av dem som insjuknar får bestående problem med kognition, minne, koncentration, sömn och balans. I vissa fall leder sjukdomen till förlamning och i värsta fall till dödsfall.

Kostnaderna för vaccinationen måste vägas mot det personliga lidandet hos de drabbade, men även mot den minskade kostnaden för sjukfrånvaro som rimligtvis blir en av effekterna. Förslagsvis kan ett försöksprojekt genomföras i Skaraborg eftersom vi är ett av de områden som är hårdast drabbat. Om projektet faller väl ut kan TBE-vaccinet inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Jag har drivit frågan i riksdagen och både motionerat och ställt skriftliga frågor till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Svaren jag har fått har dock varit negativa vilket givetvis är beklagligt. Regeringen bryr sig inte, däremot har frågan uppmärksammats av smittskyddsläkare som är positiva till en utökad vaccinering. Genom att inkludera TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet inom de hårt drabbade områdena kan skadorna av sjukdomen förebyggas och begränsas. Det vore en vinst för samhället, men framförallt vore det en vinst för de personer som slipper drabbas av en svår sjukdom.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg