Mer svensk mat på tallriken i våra skolor

Sverige behöver reformer för att få mer mat som är producerad i Sverige på tallrikarna i skolor, äldreboenden och sjukhus. En stor del av den offentligt upphandlade maten runt om i landet produceras utomlands under betydligt sämre villkor jämfört med den svenska matproduktionen. Svenska bönder riskerar polisanmälan och hårda straff om de skulle producera mat på det sättet. Ändå tillåts kommuner och landsting inhandla sådan mat till barn, sjuka och äldre i Sverige.

En lagstiftning som garanterar att all mat som upphandlas av det offentliga ska ha krav som minst motsvarar svensk lagstiftning skulle skapa jobb och tillväxt inom den svenska jordbrukssektorn. För landets elever, äldre och sjuka innebär det bra mat med högre kvalitet. Svensk matproduktion har lägst användning av antibiotika i EU och det är förbjudet att använda tillväxthormoner. Dessutom har djuren behandlats på ett etiskt försvarbart sätt med liten miljöpåverkan. Det är bra för både människor och natur. En ökad produktion av svensk mat skapar jobb på den svenska landsbygden. Det är bra för alla.

Dagens ordning är inte rimlig. Politiska beslut fattade i Sveriges riksdag gör att Sveriges bönder lyder under EU:s hårdaste miljö­krav, tuffaste djurskydd och högsta skatter. Det driver upp priset på vår svenska matproduktion. Sedan förväntas svenska bönder konkurrera med bönder i andra EU-länder med mildare miljökrav, sämre djurskydd och lägre skatter. Detta leder till att politiker i kommuner och landsting, som köper mat till lägsta möjliga pris, ofta köper mat som är producerad i andra länder.

Det är inte rimligt att politiken ställer krav som man inte själv är beredd att leva upp till. Samtidigt är det inte heller rimligt att begära att vissa kommuner eller landsting ska ta på sig kostnader som andra låter bli, därför är en förändrad lagstiftning nödvändig.

Vi vill därför

  • att all mat som upphandlas av kommuner och landsting ska uppnå svensk lagstiftning vad gäller djurskydd och miljökrav
  • se över det svenska jordbrukets konkurrenskraft i förhållande till andra EU-länder
  • att svensk matproduktion inte får ytterligare särkrav

Vi vill att svensk mat- och livsmedelproduktion ökar så att fler jobb kan skapas i hela Sverige. En egen livsmedelsproduktion är också en viktig hörnsten för trygghet och säkerhet i en instabil omvärld.

 

Niklas Wykman

Ordförande Moderaternas reformgrupp

Sten Bergheden

Landsbygdspolitisk talesperson

 

Länk till debattartikeln i Jordbruksaktuellt hittar ni här.