Ge landsbygden en ärlig chans

Ekonomen Kjell Nordström gjorde nyligen ett uttalande som upprörde många. Han menade att utvecklingen går mot en avfolkning av landsbygden och de mindre kommunerna vilket på sikt gör att de blir skräpytor där det endast växer träd. Vinnarna i hans scenario är storstäderna där alla ska bo och arbeta. Att kalla landsbygden för skräpytor är både provocerande och helt oacceptabelt. Ryktet om landsbygdens för tidiga död är överdrivet. Trots decennier av brandskattning, dåliga vägar, bristande service, strandsskyddsregler som hindrar nybyggnation och en obefintlig förståelse för livsvillkoren utanför städerna fortsätter landsbygden att utvecklas. Men det kunde vara så mycket bättre.

Dagens situation är en följd av politiska beslut där politiker, ofta med ett storstadsperspektiv, stiftat lagar och regler utan att bry sig om de långsiktiga konsekvenserna på landsbygden. Lantbruket i Sverige har tvingats ner på knä på grund av dess hårda särregler och höga särbeskattning. Vi har ett av världens mest rena och miljövänliga lantbruk. Det ska vi vara stolta över, men det har ett pris. Mat från länder med lägre krav kostar mindre att producera vilket snedvrider konkurrensen till svenska lantbrukares nackdel. Vi har kapacitet att producera enormt mycket mer mat i Sverige än vad vi gör idag, men regeringen, lagstiftningen, regelverk och skatter sätter käppar i hjulet.

Skogen är en av våra viktigaste basnäringar som sysselsätter runt 100 000 personer och hade ett exportvärde på 127 miljarder under 2015. Mineraltillgångarna, vattenkraften och energiförsörjningen kommer till stor del från vår landsbygd. Många av våra stora företag och försäljningsframgångar har skapats och utvecklats på den svenska landsbygden. Turismen och gårdsförsäljning har stor potential i framtiden. Att kalla allt det här för en skräpyta är med andra ord nonchalant och väldigt missvisande.

Är verkligen Nordströms framtidsvision oundviklig? Det är inte säkert att morgondagens människor är villiga att sitta i långa bilköer eller trängas i tunnelbanor i storstäder när det finns alternativ. Bättre kommunikationer kommer att göra så att man kan bo och verka på landsbygden men ändå ha närhet till storstaden.

Sluta sönderreglera och brandskatta svensk landsbygd, ge oss istället en ärlig chans att växa och utvecklas. Vi moderater kommer att göra vad vi kan för att det som Nordström kallar skräpytor istället fortsätter att vara utvecklingsytor med tillväxt, fler jobb och framtidstro. Vi jobbar för att det ska vara tillväxt i hela Sverige.

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Riksdagsledamot Skaraborg

Länk till debattartikeln på sla.se hittar du här.