Plundra inte SJ!

Sedan den rödgröna regeringen tillträdde 2014 har Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit ut drygt 1,9 miljarder kronor från SJ. Alliansregeringens totala uttag under åtta år var ungefär hälften av det beloppet. Det är klart att ett så stort uttag ur SJ påverkar verksamheten. Personalen talar om nedskärningar och slitna tåg som stannar. Servicen och städningen på tågen är ofta också bristfällig. Regeringen och SJ borde prioritera att rusta upp, laga eller byta ut tåg för att öka driftsäkerheten. Dessutom har SJ infört en ny avgift på 100 kronor som drabbar alla resenärer som köper tågbiljetter via SJ:s manuella försäljningsställen, vilket främst drabbar äldre som inte har tillgång till internet. Det är mycket olyckligt och SPF Seniorerna har högljutt kritiserat SJ för den nya avgiften.

Att påföra avgifter som i vissa fall kan vara en tredjedel av biljettpriset på människor som idag redan har en svår ekonomisk situation med låga pensioner är oacceptabelt. Förra året var nästan vart femte tåg till Skövde försenat. Standarden sjunker och priset ökar. Men istället för att ta tag i dessa verkliga problem planerar regeringen att lägga pengar på att bygga ett olönsamt höghastighetståg för 230 miljarder kronor, som tidigast kan vara klart 2035-2050. Regeringen borde istället genomföra nödvändiga upprustningar och satsa på kapacitetsförstärkande åtgärder på befintliga järnvägar istället för att slösa bort pengarna på dyra höghastighetsbanor. Regeringens tågpolitik är oansvarig, dålig och mycket dyr för Sverige.

Behoven i Västsverige och Skaraborg är stora både på Västra stambanan men också på de mindre järnvägarna. En satsning på den befintliga järnvägen mellan Göteborg och Stockholm skulle innebära förbättringar för både person- och godstrafiken i Skaraborg och i Västsverige. Fler mötesspår och att bygga bort flaskhalsarna på stambanorna är att föredra framför ett nationellt olönsamt höghastighetsprojekt.

Pengarna som höghastighetsbana mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle kosta kan läggas på att rusta upp och bygga ut den befintliga järnvägen. Exempelvis skulle ett bättre signalsystem som gör att tågtätheten kan ökas på befintliga banor kunna öka effektiviteten med över 20 procent. Det skulle vara en mycket bättre prioritering.

Uppmaning till regeringen:

Plundra inte SJ på deras pengar. Se till att SJ istället renoverar och byter trasiga tåg.

Bygg inga olönsamma höghastighetståg.

Renovera och bygg istället ut våra befintliga järnvägar.

Stoppa SJ:s nya biljettavgifter som slår hårt mot våra äldre.

Sverige behöver en regering som löser dagens problem istället för att bygga olönsamma höghastighetståg som tidigast kan vara klara 2035-2050.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg