Skärp straffen för “raketmissbrukare”

I Sverige är det 18-års gräns för att köpa, inneha eller använda fyrverkerier. Varje år skadas dessvärre cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. Den överväldigande majoriteten av de som skadar sig är yngre män och pojkar. Värt att påminna om är att det inte är fyrverkerier i sig som är orsaken till att personer utsätter sig själva och sin omgivning för fara. Fyrverkerier kan vara ett trivsamt inslag om de används på rätt sätt.

Därför är det viktigt att inte förhasta sig och ropa efter mer förbud som ändå inte löser grundproblemet om eget ansvar. Med anledning av åldersgränsen för fyrverkerier så är det viktigt att anhöriga tar ansvar för att dessa inte hamnar i fel händer. Lika så ska försäljaren av produkterna försäkra sig om att köparen faktiskt har åldern inne.

När jag frågat inrikesminister Anders Ygeman om vad regeringen ämnar göra åt problemet har svaret varit att all lagstiftning som behövs finns och att det är kommuner, myndigheter samt polis som ska lösa problemet. Regeringen gör det verkligen lätt för sig genom att lasta över problemen på andra. Samtidigt vet vi att polisen både saknar resurser och personal för att kunna prioritera dessa brott. Det märks tydligt att regeringen inte har prioriterat polisen. Under de första elva månader år 2016 så klarade polisen upp 10 000 färre brott än under samma period 2015. Regeringen borde därför erkänna att de inte har gett polisen de resurser som krävs.

Alla har ett ansvar för sina handlingar där bland annat medmänniskor, djur och natur bör tas hänsyn till. Därför bör straffen också skärpas rejält för de som struntar i vilken risk eller skada de utsätter andra för när de använder fyrverkerier på fel sätt. Vi går nu mot våren och tillhörande påskfirande vilket innebär risk för nya problem. Polisens resurser måste förstärkas, straff kan behöva skärpas, lagar och regler runt fyrverkerier måste följas och alla måste inse att man ska använda fyrverkerier med sunt förnuft.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg