Besök vid F7 i Såtenäs och P4 i Skövde

Måndagen 16 januari besökte Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot Skaraborg tillsammans med Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark F7 i Såtenäs och P4 i Skövde. Vid besöken gavs en genomgång av ett fullt stridsberett JAS 39 Gripen, och verksamheten vid respektive regemente presenterades av ansvariga officerare.

– Skaraborgs regemente har en mycket stor betydelse för Sveriges försvar, och det var bra och nyttigt att få en uppdatering på plats av dagens och framtidens behov, säger Sten Bergheden. En viktig uppgift är att höja statusen på utbildningarna så att fler ungdomar väljer en karriär inom försvaret. Det behövs även fler officerare för att klara uppgiften.

Möjligheten att genomföra övningar är helt central för att bygga upp försvarsförmågan och försvaret måste ha resurser i form av personal och utrustning för att kunna utföra sitt uppdrag. Ett utökat luftvärn för att skydda brigaden på mark i strid är prioriterat.

– Det är en orolig värld och det krävs att Sverige gör ett omtag och verkligen ger försvaret de resurser som de behöver, avslutar Sten Bergheden (M)

Vid båda besöken uttrycktes en stark framtidstro vilket är mycket glädjande.

 

Länk till reportaget i Skövde Nyheter hittar ni här.