Bristande kontanthantering på landsbygden

Reortage i Mariestadstidningen.

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) från Mariestad anser att regeringen inte tar tag i problemet med kontanthanteringen på landsbygden.
– Att företagare tvingas ta med sina dagskassor flera mil är varken bra för företagets verksamhet eller för miljön, säger han.

Nyligen ställde Sten Bergheden frågan till finansminister Magdalena Andersson (S) om hon tänker vidta några åtgärder för att mildra effekterna av utvecklingen inom kontanthanteringen. Vidare undrade han vad som planeras för att förbättra kontantservicen på landsbygden. Frågorna bollades vidare till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP). Han hänvisar till de insatser som redan finns.

Här ett utdrag ur svaret: ”Regeringen har gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att, tillsammans med länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, stödja länsstyrelserna i deras arbete med att utforma och genomföra olika insatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.”

Pengar är fortfarande ett legitimt betalningsmedel i Sverige. När normala funktioner försvinner blir det påfrestande.
– Det är inget svar alls vilket är provocerande. Folk i Stockholm begriper inte hur det ser ut på landet. Det har gått för långt och jag är irriterad över att regeringen har så lågt tempo, säger Sten Bergheden.

Länk till reportaget i Mariestadstidningen hittar ni här.