Vi ska börja i rätt ände och montera ner byråkratin

Reportage i Mariestadstidningen.

Härom dagen presenterade landsbygdsminister Sven Erik Bucht slutbetänkandets 75 förslag för en mer levande landsbygd. Utflyttning av 10 000 statliga jobb, lägre arbetsgivaravgifter, förändrade skatter på transportområdet, ett riktat näringslivspaket till 23 kommuner (de flesta i norr), översyn av reseavdrag och en reglering av bankernas kontanthantering är bara några av punkterna som nu ska ut på remiss.

– Jag gillar inte detta att vi ska ha fler myndigheter, säger Sten Bergheden. Vi ska börja i rätt ände, det vill säga montera ner mycket av den byråkrati som finns i dag. Sedan, när vi tittar på det som blir kvar, kan en del gärna flyttas utanför Stockholm. Det är väl inte fel att se över reseavdragen, men även här börjar man i fel ände; vi måste fråga oss varför Sverige har Europas högsta skatt på bensin och diesel. Och att vi ständigt måste försöka hitta avdrag för att kompensera detta faktum.

Länk till hela reportaget hittar du här.