Köttskatt oförenligt med en levande landsbygd

Svensk köttproduktion är en av världens mest klimatvänliga. Djur som betar och håller det svenska landskapet öppet har liten klimatpåverkan samtidigt som många vilda djur och växter är beroende av öppet landskap och betade gräsmarker för att överleva. Trots det vill Nilsson, Hirvonen och Malmberg, alla (MP), påtvinga Sveriges köttbönder nya pålagor och vill höja redan höga skatter. Skatter och regler som redan har tvingat många lantbrukare i Sverige att sluta med sina betande djur och tvingat fram en ökad import av kött. Var finner debattörerna logiken i att slå ut svenska arbetstillfällen och en livsmedelsproduktion med relativt liten klimatpåverkan?

Köttskatt i allmänhet och Miljöpartiets landsbygdspolitik i synnerhet är oförenliga med en levande landsbygd. Nilsson bör ta av sig sina gröna skygglappar och se det svenska lantbrukets svårigheter och möjligheter, istället för att lägga energi på att försöka forma det efter en ideologisk utopi med svag förankring i verkligheten. Vi har redan högt ställda krav på djurhållning och miljöpåverkan vilket resulterar i att svensk köttproduktion har högre omkostnader än i de flesta andra länder. Vår konkurrensfördel är hög kvalitet och en produktion med liten miljöpåverkan och låg användning av antibiotika.

(MP) fortsätter att argumentera för fler och högre skatter som ska införas i Sverige, den här gången med förhoppningen att resten av världen ska ta efter. Det är naivt. Resultatet av en skattehöjning blir knappast att Sverige sätter någon form av internationell standard på skattenivåer på kött. Det enda som skulle hända är att konsumtionen av billigare importerat kött ökar.

(MP) är beredda att offra flora och fauna på den gröna ideologins altare. Betande djur håller landskapet öppet samtidigt som de skapar jobb och förutsättningar för en levande landsbygd. Jordbruksverket påpekar även vikten av att välja klimatsmart kött, och svensk produktion står sig väldigt väl ur flera hållbarhetsaspekter. Vi har lägst antibiotikaanvändning i hela EU och vår nötkötts- och mjölkproduktion är i jämförelse med andra länder klimatsmart. Vi bryter inte heller ny naturmark till bete eller foder i Sverige vilket är vanligt i många länder.

Det är alltid lätt att avstå något som man själv inte gillar eller använder. Politikers uppgift är inte att detaljstyra människors vardag eller att komma med pekpinnar om vad folk ska äta. Det är att omyndigförklara alla som inte lever efter ens egen politiska övertygelse. Om det nödvändigtvis ska införas en nya skatt bör den vara på klåfingriga politiska förslag, inte på köttkonsumtion.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot och lantbrukare

Skaraborg

 

Länk till artikeln på dagenssamhalle.se hittar ni här.