Nyhetsbrev och sommarhälsning

Hej

När du läser detta håller jag på att förbereda mig inför Almedalsveckan där jag bland annat ska delta i seminarier och paneldebatter om bilar, körkort, transportnäringen, livsmedel, jakt och vapen. Jag ska även träffa LRF och fordonstillverkare samt prata om villkoren för ägandet av veteranbilar och dess betydelse för vårt kulturarv. Det kommer att bli en hektisk vecka med många viktiga möten.

 

Landsbygdens villkor har självklart ett stort fokus i mitt arbete och jag är sedan i höstas Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson. I den rollen har jag bland annat jobbat med att få upp landsbygdens frågor mer på bordet. Nya förslag hotar landsbygden där regeringen tänker införa en lastbilskatt som kan bli ända upp till 26 kronor per mil. Det skulle innebära en stor kostnad och ett hårt slag mot svensk åkerinäring, företag och jobb i Sverige. Allt gods går inte att frakta på tåg, men trots det motarbetar regeringen alla transporter som går på gummihjul.

 

Ett starkt och konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är en förutsättning för en levande landsbygd. Trots att vi har goda naturliga förutsättningar är det svenska jordbruket hårt trängt. Exempelvis har 77 procent av mjölkbönderna lagt ner sina verksamheter under de senaste 20 åren. Några av skälen till det är de höga svenska skatterna och de särregler vi har som fördyrar produktionen och snedvrider konkurrensen gentemot andra EU-länder. Om detta har jag skrivit tillsammans med kollegan Jonas Jacobsson Gjörtler. Länk till debattartikeln i Skaraborgsbygden hittar du här.

 

Efter de fruktansvärda terrordåden i Paris och Bryssel påbörjades arbetet med ett nytt vapendirektiv inom EU. Syftet var att minska tillgången till vapen för kriminella. Tyvärr är de förslag som har lagts fram helt verkningslösa eftersom de enbart kommer att försvåra för laglydiga jägare och skyttar. Antalet illegala vapen i EU varken minskar eller ökar på grund av att det blir svårare för en jägare att köpa en ny studsare till älgjakten. Jag har debatterat frågan i kammaren med inrikesminister Anders Ygeman (S) samt skrivit ett antal frågor och debattartiklar på temat. Länk till en av mina debattinlägg i tidningen jakt & jägare hittar ni här.

 

År 2018 inleds ett försöksprojekt som ska pågå under fyra år med att utrusta polisen med elpistoler. Polisen hamnar i flera olika typer av skarpa lägen som kräver mer än pepparspray för att lösa situationen där användning av det vanliga tjänstevapnet inte anses befogat. Poliserna hamnar då i en situation som kan utvecklas mycket allvarligare än vad som hade varit nödvändigt om man istället hade kunnat använda en bedövande elpistol. Projektet är efterlängtat och välkommet men jag skulle vilja att hela processen snabbas på så att våra poliser snarast får den utrustning som de behöver. Jag har skrivit en debattartikel på ämnet, länk till den hittar ni här.

 

Nyligen anordnade jag ett besök vid Hornborgasjön där bland annat Naturvårdverkets generaldirektör Björn Risinger deltog. Jag har länge arbetat för att det ska ske en utvärdering av Hornborgasjöns vattenhöjning, och Naturvårdsverket håller nu på med en utvärdering som beräknas vara klar i december 2016. Det är självklart glädjande att mitt arbete har gett resultat och min förhoppning är att utvärderingen landar i något som myndigheter, markägare, fågelskådare och andra kan känna sig nöjda med. Länk till reportage om besöket hittar ni här. Länk till reportaget om mitt möte tidigare i år med Naturvårdsverket i Stockholm hittar ni här.

 

Avslutningsvis vill jag önska dig en riktigt trevlig sommar!

Hör gärna av dig om du vill att jag ska komma på besök,

möten eller om du vill tala med mig om någon specifik fråga.

 

Med vänliga hälsningar

Sten Bergheden