Alliansen räddar landsortsbiograferna

En majoritet i kulturutskottet säger nej till regeringens aviserade höjning av biografmomsen, från 6 till 25 procent. Detta innebär en lättnad för många landsortsbiografer i Skaraborg, inte minst för biograferna i Gullspång och Tibro.

Riksdagen menar att regeringens och kulturministerns förslag inte är tillräckliga. Därför uppmanar riksdagen till regeringen att återkomma med en bred filmpolitisk utredning som skapar förutsättningar för en livskraftig filmbransch och värnar biografen som ett viktigt visningsfönster. 

Biograferna är det stora och traditionella sättet att njuta film på. Alliansregeringen satsade medel för att göra det möjligt för landets biografer att ställa om till den digitala tekniken. När digitaliseringsstödet infördes var 17 procent av landets biografer digitaliserade, idag 97 procent. Operor och konserter kan nu ses på fler platser i Sverige, det är ett kvitto på Alliansens prioritering, att göra kulturen mer tillgänglig för fler. Biografen i Gullspång är bara en i raden av biografer som varnat för den föreslagna momshöjningen, som enligt dem skulle innebära en allt smalare filmrepertoar, eller rentav att biografer skulle läggas ner. Detta i en tid då mindre biografer redan har det tufft ekonomiskt. 

Kulturministern menar att filmen ska vara en del av kulturpolitiken, Alliansen ser nu till att uppfylla det löftet genom att värna den sexprocentiga biografmomsen och inte skilja filmen från alla andra kulturformer, utan behandla den därefter. Därför värnar vi biograferna och biobesökarna i Skaraborg.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg 

 

Ulrika Carlsson (C)

Riksdagsledamot Skaraborg

 

Annika Eclund (Kd)

Riksdagsledamot Skaraborg

 

Pär Johnson (L)

Liberalerna Skaraborg