Oärligt göra andras framgång till sin egen

Vapendirektivet
Inrikesminister Anders Ygeman (S) beskriver i Aftonbladet den 4 juni sina insatser i rådets förhandlingar om de föreslagna förändringarna i EU:s vapendirektiv som en framgång. Det är ett anmärkningsvärt uttalande eftersom det finns oklarheter kring hur regeringen följt riksdagens tidigare mandat.

De så kallade svenska framgångarna har nåtts tack vare att andra länder fört fram synpunkter som ligger i linje med det som regeringen borde ha drivit. Att ta andra länders framgångar som sina egna är oärligt.

Eftersom flera länder inom EU har ett föråldrat regelverk behövs en gemensam lägstanivå för vapensäkerhet. Men det får inte slå undan benen för svenska jägare och sportskyttar. EU-kommissionens förslag till förändringar i vapendirektivet riskerar tyvärr att göra det och är i stora delar ett hafsverk som saknar konsekvensbeskrivning. Svenska jägare och sportskyttar har därför uttryckt en befogad oro inför framtiden.

Det finns anledning att vara bekymrad, inte bara över kommissionens förslag och regeringens sätt att förhandla, utan också över att inrikesministern väljer att föra dialog med jägarna och sportskyttarna först i efterhand när allt är klar.

Eftersom regeringen är skyldig att följa riksdagens mandat förväntar vi oss att regeringen också gör det. Vi kommer att följa kommande förhandlingar noga. Uppdraget är att bekämpa illegala vapen, inte att begränsa möjligheterna för landets jägare och skyttar att ägna sig åt sin verksamhet.

Sten Bergheden, landsbygdspolitisk talesperson (M)

Ulrika Karlsson, gruppledare EU-nämnden (M)

 

Länk till repliken i Aftonbladet.