Äntligen får polisen elpistoler

Polisförbundet har länge arbetat för att svensk polis ska ha tillgång till elpistoler som ett komplement till dagens pistol och pepparspray. Det förekommer flera olika typer av skarpa lägen som kräver mer än pepparspray för att lösa situationen där användning av det vanliga tjänstevapnet inte anses befogat. Poliserna hamnar då i en situation som kan utvecklas mycket allvarligare än vad som hade varit nödvändigt om man istället hade kunnat använda en bedövande elpistol. Nu har polisfacket äntligen fått gehör för sitt önskemål. 2018 inleds ett försöksprojekt med att förse utvalda delar av polisen med elpistoler vilket ger svenska poliser möjligheten att testa och utvärdera utrustning som många andra länders poliskårer redan har.

Testet kommer att pågå under fyra och ett halvt år och Borås blir ett av försöksområdena. Det är välkommet men jag skulle önska att polisen på fler ställen runt om i Västra Götaland fick samma möjlighet att testa ny utrustning som sina kollegor i Borås.

Under två år kommer polisen att kunna använda elpistoler, resten av tiden går åt till bland annat upphandling och utvärdering. Även om jag är positiv till elpistolerna ställer jag mig frågande till varför det ska behöva ta så lång tid. Polisfacket har uttryckt missnöje över projektets tidsram och jag är beredda att hålla med. Fyra och ett halvt år är en lång tid när elpistolerna behövs idag. Det väcker frågan om regeringen och polisledningen verkligen vill ha elpistoler eller om försöksprojektet bara är ett försök att förhala det hela?

Behovet av alternativ till skjutvapen har funnits länge och Polisfacket har under mer än fem års tid drivit frågan. Rimligtvis finns det dokumentation och statistik från andra länders införande och användande av elpistoler som den svenska polisen kan utgå ifrån.

En dödskjutning är ett trauma för en polis. Därför är det helt förklarligt att polisfacket länge önskat att polisen ska få rätt att använda elpistol som ett komplement till dagens pistol och pepparspray. Polisen ska ha rätt förutsättningar och rätt utrustning för att utföra sitt arbete. Beslutet om ett försöksprojekt är ett steg på rätt väg. Men att det kommer att ta minst fyra och ett halvt år innan elpistoler kan bli en permanent del av polisens utrustning är inte acceptabelt.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg