Minska handläggningstiderna för jakt- och skyttevapen

Idag kan svenska jägare och skyttar få vänta uppemot ett år innan man får sin vapenlicens. Polisen har fått kritik från JO för sina långa handläggningstider men trots detta händer ingenting från politiskt håll. Dessutom har krav och bedömningar för att få licens varit olika inom polismyndigheten beroende på var i landet man bor. Det är helt oacceptabelt.

Vi moderater har lagt fram ett antal förslag på att snabba upp och minska handläggningstiderna, men regeringen prioriterar inte problemen och polisen behöver inte redovisa hur man ska lösa handläggningen av licenserna förrän i mars 2017.

Om regeringen hade antagit Moderaternas förslag om att inrätta en ny Viltmyndighet som med specialkompetens tar hand om både jakt och vapenfrågorna, skulle polisen inte behöva lägga resurser på dessa uppgifter. Dessutom skulle antalet licensärenden minska från dagens ca 70 000 årligen genom att ge vapenhandlare som är auktoriserade och utbildade möjlighet att lämna ut vapen och licens direkt när man byter in ett annat vapen i sin vapengarderob. Vi föreslår också att digitalisera licensansökan och sätta en handläggningstid på max en månad för licensärenden.

Moderaternas jakt- och vapenutredning förslog också att underlätta för landets skyttar genom att ta bort orden ”synnerliga skäl” och ersätta det med ”särskilda skäl” i lagstiftningen vilket annars ofta resulterar i att landets skyttar har mycket svårt att få licenser och kunna utöva sina skyttesporter. Om man tränar och tävlar i flera sportskyttegrenar tycker vi att det är rimligt att man kan ha egna vapen till detta.

Sverige har en av Europas mest omfattande utbildningar och högt ställda krav för att få köpa, använda och förvara vapen. Det tycker vi är bra. Svenska jakt- och skyttevapen används mycket sällan vid brott. Därför behöver regeringen ge polisen i uppdrag att lägga mer resurser på att stoppa införseln av illegala vapen till Sverige, istället för att jaga svenska jägare och skyttar.

Vi vill underlätta för landets jägare och skyttar. För att kunna bedriva sin sport eller sin jakt på ett bra och säkert sätt, krävs att utövarna har rätt vapen till respektive jakt och skytte. Regeringen lyssnar inte på moderaternas förslag utan är istället passiva med att ta tag i handläggningstiderna för licenser. Det är nonchalant mot Sveriges jägare och skyttar.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

riksdagsledamot, Sjuhärad

Sten Bergheden (M)

ledare för jakt-och vapenutredningen, riksdagsledamot, Skaraborg

 

Länk till artikeln i Borås Tidning hittar du här.