Hallå där Sten Bergheden!

Skogsaktuellt intervjuar mig med anledning av skogens dag.

I dag är det skogens dag och vi har pratat med Sten Bergheden för att ta reda på hur han kommer uppmärksamma dagen.

Hur tänker du fira skogens dag?
– Skogens dag är viktig och det är en dag där vi extra mycket talar och diskuterar om skogen och dess betydelse. En egen dag för skogen gör att fler kan få information och kunskap om skogens värde för landet.

Vilka är dina skogs-kärnfrågor i MJÖ, vad kommer du driva extra hårt?
– Jag är landsbygdspolitisk talesperson och kommer därför att driva på för landsbygdens frågor. Landsbygden har stor potential, men måste stärkas från grunden – förutsättningarna för jobb och företagande är A och O. Lantbruk och skogsbruk är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och jag kommer att kämpa för att det ska bli lönsamt att driva företag och stärka konkurrenskraften på landsbygden.
Den svenska skogen har varit och är viktig för vårt välstånd och jag är övertygad om att den kommer att vara det i framtiden också, och dessutom förstärkas ytterligare inte minst med tanke på klimatomställningen. Skogsbruket är en framtidsbransch och det ska vi ta fasta på. Då måste vi också se till att det finns bra förutsättningar för konkurrens. Regelförenklingar, effektivare transporter med längre och tyngre fordon, som jag driver i min roll i trafikutskottet, är exempel på frågor som jag driver. Jag är också mycket angelägen om att vi måste värna vårt nationella beslutsfattande i skogsfrågorna.

Vad betyder skogen för dig personligen
– Jag är själv skogsägare så jag har egen erfarenhet av vilken betydelse skogen och skogsbruket har för Sverige. Jag har och arbetar fortfarande aktivt i skogen så fort tillfälle ges men då handlar det främst om plantering, röjning och vindfällen medan gallring och slutavverkning mer sker med skogsmaskiner. Skogen betyder också mycket för mig då jag är en aktiv jägare och då jag plockar svamp och bär. Men också bara att kunna gå i skogen och känna tystnaden är mycket rogivande.
Skogen är en viktig del i den svenska ekonomin men även för de som vill bruka skogen för till exempel jakt osv. Vår skog i Sverige skiljer oss väldigt mycket från andra Europeiska länders skogar och vi måste också då kunna sköta den på vårt sätt.

Hur kommer du verka för en landsbygdsanpassad vargpolitik?
– I dag är det många på landsbygden som är mycket oroliga för vargens framfart, att ha vargen in på knutarna som tar tamboskap och jakthundar gör att många av de som bor på landsbygden börjar bli uppgivna. Situationen är helt ohållbar och tyvärr har vi en regering som inte tar människors oro på allvar och gör något åt situationen.
Vi måste ha en vargpolitik och en vargstam som landsbygden kan acceptera, att ha en vargstam som äventyrar möjligheterna för människor på landsbygden att kunna bo kvar och utveckla sina företag och sin djurhållning är helt oacceptabelt. Jag kommer att jobba aktivt för att vi ska ha en vargstam som har en är rimlig nivå, idag är vi långt därifrån.

Miljömålsberedningens ordf Anders Wijkman har informerat om att dåliga saker som uttag av färsk fiber från skogen ska beskattas, vad har du för uppfattning?
– Grön skatteväxling är ett intressant styrmedel, men ska ju så klart användas med förnuft. Brukad skog i Sverige ger större klimatnytta, än obrukad. Skogsprodukter som ersätter till exempel fossila drivmedel eller byggmaterial med stora koldioxidutsläpp kan knappast anses vara belastande för miljön. Jag kommer att studera förslagen noga men rent generellt kan jag säga att, det är knappast fler skatter och nya regleringar den svenska skogen behöver utan snarare tvärt om, skogsnäringen bör stärkas med färre regleringar, lägre skatter och en ökad konkurrenskraft.

Hur mycket skog ska Sverige ”skydda”, när räcker det?
– Vi ska skydda värdefull skog med stora värden för biologisk mångfald, men i dag har det gått inflation i detta och Sverige har redan mycket stora arealer som är skyddade. Många av dessa skyddade skogar är statliga men staten sköter dem dåligt, så det är bättre att staten sköter de redan skyddade skogarna bättre än att avsätta ännu fler områden.
Samtidigt måste skyddet av skog sättas i relation till övergången till ett biobaserat samhälle. Brukad skog bidrar med biobränslen, miljövänliga byggmaterial och binder dessutom kol bättre än obrukad. De svenska skogsbrukarna har fått verka med frihet under ansvar. Jag anser att det är en bra utgångspunkt nu och i framtiden.

I vilken skog trivs du allra bäst?
– Som skogsägare är det en stor glädje att kunna gå i en skog som är välskött och har hög tillväxt men också med vissa små områden som ger området mångfald och bidrar till ett rikare djur och växtliv.
Hur tycker du Sveriges skogsägare har skött sina skogar?
– Det är tack vare våra aktiva och kunniga skogsägare som vi i dag har en mycket hög tillväxt och att skogen och skogsindustrin kan skapa jobb och tillväxt för landet.
Men vi måste bli ännu bättre på att forska, utbilda och ta fram nya produkter från skogen så att vi kan höja förädlingsgraden och skapa ännu fler jobb i framtiden. Sveriges landsbygd och våra skogar är en stor tillgång, men vi måste ännu bättre ta vara på alla de möjligheter som finns.

 

Länk till intervjun på skogsaktuellt.se hittar du här.