Regeringens långbänk äventyrar trafiksäkerheten

Ett enigt trafikutskott och en enig riksdag har i ett tillkännagivande tydligt sagt att man vill ha upp alkobommar i våra hamnar. Men regeringen sätter sig på tvären, skriver Sten Bergheden (M) och Cecilie Tenfjord Toftby (M).

 

Dagligen kör ett antal kraftigt berusade förare ut från våra hamnområden. Alliansregeringen startade upp en försöksverksamhet med att sätta upp alkobommar i våra hamnar där man snabbt och enkelt med en blåsning gör en nykterhetskontroll. Försöksverksamhet med alkobommar har pågått bland annat i Göteborgs hamn. Försöken har letts av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF), och de visar att antalet onyktra förare minskar markant med genomförda nykterhetskontroller. Försöken har även skett i Stockholms frihamn, också där med mycket lyckade resultat. MHF har slutredovisat hur försöksverksamheten fungerat och också lagt fram synpunkter på hur man kan gå vidare. Ett enigt trafikutskott och en enig riksdag har i ett tillkännagivande tydligt sagt att man vill ha upp alkobommar, trots det händer ingenting.

 
Ännu en utredning
I stället för att införa det som redan är utrett och klart har regeringen gjort en ny utredning där man pekar på problem med att sätta upp alkobommarna. Kritiken bottnar bland annat i att de både tar tid och fysisk plats i anspråk i hamnarna där utrymmet kan vara begränsat, och att det krävs personal som övervakar kontrollerna.
Vi anser inte att det är hållbara argument eftersom många hamnar fortfarande har kvar sina gamla kontrollområden, vilka kan användas. Att ha personal som omhändertar dem som kör onyktra är en självklarhet och det måste självklart prioriteras.

 
Sätter sig på tvären
Det verkar som att regeringen försöker hitta argument för att slippa sätta upp alkobommarna, vilket är synnerligen anmärkningsvärt. I valrörelsen var det många S-företrädare som sade att bommarna skulle upp, men efter valet verkar fokus ha flyttats till att sätta sig på tvären. Regeringen vill dessutom i stället införa nya försöksverksamheter, vilket är helt onödigt då försöksverksamheten har pågått sedan 2012 och allt är utrett, dokumenterat och klart. Regeringens långsamma arbete med att verkställa beslutet innebär att onyktra förare fortfarande kan åka ut från våra hamnområden. Det är dags att vi en gång för alla stoppar onyktra förare att ta sig ut på våra vägar.

 
Sten Bergheden (M)
ledamot riksdagens trafikutskott

 
Cecilie Tenfjord Toftby (M)
ledamot riksdagens näringsutskott

 

Länk till debattartikeln på gp.se hittar du här.