Året går mot sitt slut

God jul Sten

Det har varit ett händelserikt år. Ett år av socialistiskt styre har satt sin prägel på politiken och en flyktingkris har seglat upp som den största utmaningen för Sverige. Moderaterna är tydliga med vad vi vill men regeringen har ännu inte visat någon handlingskraft i frågan. Hur frågan kommer att utveckla sig återstår att se.

Jag blev nyligen invald i riskdagens miljö- och jordbruksutskott och blev samtidigt utsedd till partiets talesperson i lantbruks- och landsbygdsfrågor. I uppdraget ingår även ansvaret för jaktfrågorna vilket jag är mycket glad över.

Under året som gått har jag gjort mitt bästa för att ställa regeringen till svars för sin politik. Jag har skrivit ett stort antal skriftliga frågor och i kammaren har jag interpellerat statsråd vid upprepade tillfällen. Senast i förra veckan frågade jag infrastrukturminister Anna Johansson varför hon och hennes regering dröjer med att sätta upp de permanenta alkobommarna i våra hamnar som riksdagen har beslutat om. Bommarna är ett viktigt vapen i kampen mot rattonykterhet och det är ett enkelt sätt att hindra onyktra förare att ta sig ut på våra vägar. Jag har även skrivit en debattartikel på SVT opinion på samma tema. Länk till interpellationsdebatten hittar du här, länk till SVT opinion hittar du här.

Småskaliga vattenkraftverk är en ren, förnybar och praktisk energikälla för många på landsbygden. Tyvärr är regelverket runt kraftverken snårigt och Länsstyrelsens arbete gör inte saken lättare. I början av december besökta jag Holma vattenkraftverk för att lära mig mer i frågan och lyssna på kraftverksägares åsikter. Länk till Västgötabladets reportage hittar du här.

Jag har under hela min politiska karriärer kämpat för att förbättra lantbrukares situation och stärka deras konkurrenskraft. När Sverigedemokraterna väljer att försämra för lantbrukare genom att kräva nya skatter och avgifter för att dra tunga lass med traktor kämpar jag emot. Mitt debattsvar till två Sverigedemokratiska riksdagsledamöters debattinlägg i tidningen Proffs hittar ni här.

I spåren av terrorattentaten i Paris har arbetet med det nya vapendirektivet från EU som pågått under en längre tid tagit en delvis ny vändning. Tyvärr ser det ut att bli som vanligt när man försöker att begränsa tillgången på illegala vapen; dem som drabbas blir jägare, sportskyttar och vapensamlare. De förändringar som föreslås kommer endast att drabba legala vapenägare. Det är de illegala vapnen som vi ska jaga, inte jägare, sportskyttar och vapensamlare. Med anledning av detta har jag interpellerat inrikesminister Anders Ygeman för att få svar på om regeringen tänker stå upp för landets vapenägare. Debatten är planerad till mitten av januari, länk till interpellationen hittar ni här.

Jag önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år!