Regeringen måste gå från ord till handling

Pia Nilsson (S) försöker i sin replik övertyga mig om att det finns en nytta i att vänta med att införa permanenta alkobommar i svenska hamnar. Hon försäkrar även att regeringen snart kommer att implementera riksdagens beslut. Om det stämmer är det positiva nyheter, men jag är långt ifrån övertygad om att det kommer att ske. Regeringen gömmer sig bakom nya utredningar istället för att genomföra det som riksdagen har beslutat. Det kan inte tolkas på något annat sätt än att de av någon anledning inte vill att alkobommar ska sättas upp.

Nilsson menar att vi måste respektera Trafikverkets synpunkter och inte hasta fram beslut. Resultatet av Trafikverkets utredning och den rekommendation som myndigheten gav var för mig en besvikelse, och jag var inte ensam om att känna så. Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) som utförde försöken i Göteborg och Stockholm är hårda i sin kritik. Enligt MHF innehåller rapporten ett antal fel och Trafikverkets rapport landar i andra slutsatser än vad MHF har gjort, bland annat när det gäller kostnadseffektivitet och behovet av myndighetspersonal för att ta hand om en chaufför vid ett positivt prov. Tvärtemot vad MHF:s rapport visar menar Trafikverket att det personella behovet ökar.

Alkobommarna minskar antalet alkoholpåverkade förare kraftigt, och där är även den preventiva effekten medräknad. Att polisen upptäcker annan form av brottslighet vid sina ordinarie nykterhetskontroller är bra. Men vi ska inte behöva välja mellan ordinarie nykterhetskontroller eller bommar. En metod behöver inte utesluta den andra eftersom båda är bra. Tullen, Polisen och Kustbevakningens och övriga berörda måste hitta ett sätt för att samarbeta för att lösa uppgiften så att resurserna används på bästa sätt.

Nilsson försöker att vända fokus från frågan och påstår att moderaternas politik försämrar för åkeribranschen, vilket är direkt ohederligt. Det vi vill är att försämra möjligheterna för onyktra förare att komma ut på vägnätet genom att stoppa dem med alkobommar. Sveriges åkerier och chaufförer står bakom oss i kravet. Vi vill ha justa regler för yrkestrafiken, få bort olaglig trafik, införa längre klampningstider för chaufförer som bryter mot regler och lagar samt fler kontroller på vägarna. Men även här går regeringen åt fel håll genom att minska antalet trafikpoliser.

Alla som kör yrkestrafik i landet ska följa EU:s och Sveriges regler. Det går på inget sätt emot kravet på alkobommar i svenska hamnar.

Om vi som Pia Nilsson säger är överens i sak borde alkobommar redan vara uppsatta. Trots det händer ingenting eftersom regeringen inte gör något i den här frågan heller. Vi behöver inte fler utredningar, undanflykter eller bortförklaringar, vi behöver omgående sätta upp alkobommar i våra hamnar. Det är nu dags för regeringen att gå från ord till handling.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot i trafikutskottet

Fordonsansvarig

 

Länk till debattartikeln på SVT Opinion: http://www.svt.se/opinion/sten-bergheden-om-alkobommar