Nej till ny indexuppräkning på bensin- och dieselskatten!

Regeringen försöker använda decemberöverenskommelsen till att införa nya beskattningssystem på bensin och diesel. Detta är inte acceptabelt. Jag tänker lägga en motion för att försöka stoppa en automatisk höjning och istället få saken prövad av riksdagen. Vi har redan Europas högsta bensin och dieselskatt och vi kan inte acceptera att regeringen nu försöker tvinga människor att flytta från landsbygden till städerna på grund av de allt högre drivmedelsskatterna. Nya skatter på bensin och diesel slår mycket hårt mot landsbygden, våra transporter och mot vår konkurrenskraft i Sverige. Regeringen borde istället sänka skatterna för att skapa fler jobb och tillväxt i Sverige.

Här är motionen som jag hoppas att riksdagen bifaller:

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man säger nej till regeringens förslag om en ny indexuppräkning på bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Regeringen har föreslagit ett nytt sätt att göra en indexuppräkning av skatterna över tid. Den är satt till konsumentprisindex (KPI) plus 2 procent. Den nya indexuppräkningen är ett förslag som ska börja gälla 2017 d.v.s. den påverkar inte budgeten för 2016 som riksdagen då i ett klubbslag beslutar om. Därmed är förslaget inte heller budgetpåverkande utan ett förslag som ska träda i kraft i 2017 års budget, vilket innebär att det inte innefattas av den s.k. Decemberöverenskommelsen. Det gör att riksdagen redan nu har möjlighet att tydligt deklarera att man säger nej till en ny indexuppräkning. Om regeringen vill höja skatter och avgifter så får man göra detta inför varje budgetår och inte med en automatisk uppräkning för all framtid. Men man kan inte hävda att nya indexuppräkningssystem som träder kraft i framtiden ingår i budgeten. Landsbygden, åkerinäringen, lantbruket, företagen och jobben är redan idag hotade av stenhård konkurrens och att i det läget införa nya skyhöga indexuppräkningar på bensin och diesel är inte acceptabelt. Sverige borde istället ta fram nya förslag som stärker landets konkurrenskraft och gör att svenska företag kan växa och anställa. Sverige har redan idag bland Europas högsta skattetryck på bensin och diesel samtidigt som vi är Europas till ytan femte största land med mycket stora avstånd och långa transportvägar både för invånarna och för företagen.

 

 

En kommentar för “Nej till ny indexuppräkning på bensin- och dieselskatten!

Kommentering avstängd.