Kör försiktigt vid våra skolor

Varje dag tar tusentals barn i landet bussen eller blir skjutsade i bil för att komma till och från skolan. Även om vi är ett av de mest trafiksäkra länderna i världen sker det olyckor, i vissa fall med dödlig utgång. Under årets första sex månader omkom enligt Transportstyrelsens statistik 143 personer i trafikolyckor på svenska vägar. Åtta av dessa var barn under 18 år. Det finns ett antal studier, såväl svenska som internationella, som visar att barn upp till ungefär 12 års ålder saknar förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende. Men med relativt små medel går det förebygga och förhindra olyckor.

Djupstudier har visat att flest olyckor inträffar vid en hållplats nära hemmet i samband med av- och påstigning på buss. Majoriteten av dödsolyckorna inträffade vid den hållplats där barnen stiger av eller på vid hemmet. Många barn blir hämtade och avsläppta vid sin skola av sina föräldrar. Det är ofta en stressig miljö och många har bråttom vilket kan göra att uppmärksamheten minskar. Därför är det viktigt att kommunerna jobbar med säkra av- och påstigningsplatser för de elever som kommer med bil.

Andra saker som kan förbättra en säker väg förbi våra skolor är hastighetsbegränsningar, hinder, fartkameror, säkra parkeringsplatser, säkra av- och påstigningsplatser och en tydlig skyltning. Modern teknik i våra bilar kommer också att hjälpa till med nya GPS som varnar när du närmar dig områden med mycket barn. Idag finns varianter som byter navigatorrösten till en barnröst när du närmar dig skolor eller andra platser där barn vistas. Tanken med detta är att föraren ska bli extra uppmärksam.

Sverige är ett trafiksäkert land och har tillsammans med England minst antal trafikdödade per capita och år i hela EU. Det är bra, men vi kan göra mer för att förbättra trafiksäkerheten runt våra skolor.

Det viktigaste är att vi nu alla visar stor försiktighet runt våra skolor och att vi gör allt vi kan för att undvika fler olyckor i dessa områden.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot i trafikutskottet