Pressmeddelande

Pressmeddelande                                                                                                                                                           16 juni 2015

Sten Bergheden (M) besökte Jordbruksverket

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) från Skaraborg besökte Jordbruksverket i Jönköping tillsammans med riksdagsledamoten Betty Malmberg (M).

Jordbruksverket har ca 1200 årsarbetare varav ca 600 är i Jönköping. Bakgrunden till besöket var att Sten Bergheden tillsammans med Betty Malmberg utreder möjligheterna att öka den svenska livsmedelsproduktionen och utveckla Moderaternas lantbrukspolitik. Under besöket diskuterades b.la. EU-ansökningar, det nya landsbygdsprogrammet, konsekvenserna av vattendirektivet, konkurrenskraften i jordbruket och antibiotika.

Sten Bergheden kommenterar:

Ett bra besök med bra diskussioner, men det är viktigt att politiken tydligare pekar med hela handen om hur man vill att våra verk och myndigheter ska jobba för att hjälpa till med att öka den svenska livsmedelsproduktionen, skapa jobb och öka exporten av svensk mat, säger Sten Bergheden (M).

 

För mera information:

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

070-3574754

 

FullSizeRender