Frukostseminarium

Idag ordnade Riksdagens MC-sällskap där jag är ordförande ett frukostmöte ”Har vi rätt(placerade) räcken på svenska vägar för alla trafikanter?  ” med temat räcken för MC. I paneldiskussionen deltog representanter från Sveriges Motorcyklister, Svenska Väg- och broräckesföreningen, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Trafikverket. Under paneldiskussionen diskuterades trafiksäkerhet för motorcyklister, vilka olika räckestyper det finns och vilka planer Trafikverket har gällande vägräcken. Diskussionen var intressant och efterföljdes av en frågestund. Frukostmötet gästades av riksdagsledamöter och tjänstemän från flera partier. Jag vill tacka alla deltagare och alla som varit med och ordnat inför frukostmötet.

IMG_9869