Statlig verksamhet på landsbygden

Igår blev jag intervjuad av SVT angående att många statliga jobb försvunnit från glesbygden samtidigt som antalet jobb ökat i större städer. Ett exempel som vi haft nyligen är den planerade flytten av Skatteverket från Mariestad. Jag hade igår även en interpellationsdebatt med civilminister Ardalan Shekarabi (S) angående statlig verksamhet på landsbygden. Jag tog upp att en verksamhet liknande den i Mariestad på 80 arbetstillfällen skulle i Göteborg motsvara kanske 1600 arbetstillfällen som försvinner. Det handlar alltså om en stor förlust av arbetstillfällen vid mindre orter. Jag frågade även civilminister om den utredning Statskontoret skall göra angående lokaliseringen av myndigheter och om Statskontoret fått några direktiv och när utredningen beräknas vara klar.

Jag tycker att regeringen och riksdagen måste gå in tydligare och peka med hela handen. Jag tror vi måste göra detta ifall vi vill ha en utveckling av hela Sverige och inte bara Stockholm. Jag tycker det är viktigt för olika samhällen i hela landet att man har både offentlig och privatverksamhet. Det behöver finnas en kombination, och det är viktigt att den vidmakthålls. Ifall en person får en tjänst på Arbetsförmedlingen eller på något annat statligt verk så kan den personen ha med sig sin partner och den partner ska också ha arbete någonstans.

Se interpellationsdebatten på:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210470

Min intervju med SVT sänds ikväll kl.19.30.