Höjda dieselskatter hotar svensk åkerinäring

I förra veckan meddelade regeringen att de vill höja skatterna på diesel ytterligare. En höjning kommer att försämra konkurrenssituationen ännu mer för svensk åkerinäring.

Jag har därför valt att lyfta frågan om höjda dieselskatter i riksdagen till finansminister Magdalena Andersson.

Konkurrenssituationen för svensk åkerinäring är mycket tuff, dels sker det konkurrens av olagliga åkerier som inte betalar skatt eller följer regelverket. Men konkurrensen är också hård när det gäller diesel och drivmedel där Sverige har en högre beskattning än andra länder i Europa.

Dessutom tar många utländska åkerier med sig egen diesel som har lägre beskattning och ibland också sämre miljökrav.

Svensk åkerinäring behöver inga nya skatter utan måste istället få lägre skatter för att klara konkurrensen!

Frågan som jag riktar till finansministern är följande:

Kommer dieselskatten att sänkas för svensk åkerinäring så att de kan klara konkurrensen från utländska åkerier?