Skatteverkets beslut hotar jobben i Mariestad

I förra veckan presenterade Skatteverket planer på att lägga ned kontoren på nio orter runt om i landet. Verksamheten ska centraliseras till färre orter. Beslutet motiveras med att myndigheten ska finnas där företagen finns.

I Skaraborg ska kontoret i Mariestad läggas ned, för att flyttas till Skövde.

Genomförs beslutet kommer verksamheten i Mariestad att avvecklas. Skattemyndigheten, som en statlig förvaltningsmyndighet, följer därmed inte riksdagens beslut avseende verksamhetens lokalisering. Det är helt oacceptabelt.

Att flytta fungerande verksamhet från en ort till en annan riskerar att höja hyreskostnader och övriga kostnader. Man borde istället jobba åt andra hållet genom att flytta ut verksamhet från de större städerna till de mindre kommunerna och därmed minska kontorsbehovet och bostadstrycket i våra större städer.

Jag har i veckan riktat en interpellation till finansminister Magdalena Andersson angående Skatteverkets beslut att flytta verksamheten i Mariestad till annan ort.

Jag kräver svar på följande fråga av finansminister Magdalena Andersson:

  • Vad har regeringen tänkt att göra för att se till att Skatteverkets följer de av riksdagen tidigare tagna besluten om att Skatteverket ska finnas i Mariestad?
  • Ser ministern några nackdelar med att flytta bort fungerande verksamhet från mindre kommuner till större kommuner och också med risk för ökade kostnader för hyror och lokaler m.m.?
  • Är det också regeringens åsikt att Skatteverken ska placeras i endast de större kommunerna?
  • Är det fler statliga myndigheter som ska tas bort från de mindre kommunerna?

Här kan du läsa hela interpellationen.

Till artikeln i Mariestads-Tidningen.